Više od 1.000 biračkih odbora nije ispunilo propisane obaveze

Više od 1.000 biračkih odbora na proteklim opštim izborima u BiH nije ispunilo propisane obaveze zbog čega javnost još nema uvid u rezultate izbora sa redovnih biračkih mjesta, saopšteno je iz Centralne izborne komisije /CIK/ BiH.

Iz CIK-a navode da su se i na opštim izborima, održanim u nedjelju, 2. oktobra, birački odbori pokazali kao najslabija karika u lancu upravljanja izbornim procesom, te napominju da su odgovornosti organa za sprovođenje izbora jasno precizirane.

“Za zakonito glasanje i brojanje rezultata na redovnom biračkom mjestu odgovoran je birački odbor, a ako to ne izvrši odgovornost za pravilno utvrđivanje rezultata je na opštinskoj/gradskoj izbornoj komisiji”, ističu u CIK-u.

Iz CIK-a odbacuju svaku kritiku koja dolazi u vezi sa sporim objavljivanjem izbornih rezultata, pogotovo od političkih stranaka čiji su predstavnici bili članovi biračkih odbora.

“Trenutno pojedine izborne komisije osnovnih izbornih jedinica u BiH, po naredbi CIK-a, otvaraju vreće i pravilno utvrđuju rezultate sa redovnih biračkih mjesta na kojima birački odbor nije zakonito završio posao /pogrešno pakovanje izbornog materijala, pogrešno popunjavanje obrazaca u kojima na primjer kandidat ima više glasova od njegove političke stranke i druge matematičke nelogičnosti/”, navodi se u saopštenju.

U posljednja dva dana, dodaje se u saopštenju, CIK je izdao naredbe o otvaranju vreća sa glasačkim materijalom na oko 1.000 biračkih mjesta u više od 60 opština/gradova za različite nivoe vlasti za koje su sprovedeni izbori.

“Rok za izvršenje naredbi je večeras do ponoći”, napominju iz CIK-a i dodaju da sve dok se ovaj posao ne završi CIK nije u mogućnosti da objavi podatke o rezultatima sa svih redovnih biračkih mjesta.

U isto vrijeme u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu odvija se proces koji je u nadležnosti CIK-a – sumiranje rezultata sa glasanja u odsustvu, putem mobilnog tima, na nepotvrđenim listićima, kao i birača koji su glasali u inostranstvu.

“Svi utvrđeni izborni rezultati biće objavljeni tek kad se objedine rezultati iz Glavnog centra za brojanje i svih rezultata sa redovnih biračkih mjesta”, napominju iz CIK-a.

Nakon toga slijedi podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje u roku od tri dana u skladu sa članom 5.30 stav /1/ Izbornog zakona BiH, tako da je prije utvrđivanja izbornih rezultata preuranjeno podnositi zahtjeve za ponovno brojanje glasačkih listića, kao i prigovore na izborne rezultate, istakli su iz CIK-a.

U fazi razmatranja prigovora i zahtjeva za ponovno brojanje CIK će svaki prigovor koji primi, pa i od neovlaštenog lica, smatrati inicijativom za djelovanje po službenoj dužnosti.

Prilikom utvrđivanja nepravilnosti uzimaće se u obzir sve primjedbe iz zapisnika o radu biračkih odbora, izvještaji posmatrača o nepravilnostima, raniji prigovori o sumnjama u lažno predstavljanje u biračkim odborima, očigledne prepravke i nelogičnosti na obrascima sa rezultatima, kao i druge informacije o nepravilnostima dostavljene od supervizora i bezbjednosnih agencija, dodaje se u saopštenju.

“Još jednom se pokazala opravdanom inicijativa CIK-a za izmjene Izbornog zakona BiH u vezi sa sastavom i načinom popune biračkih odbora, jer očigledno krajnje ispolitizovani birački odbori svojim nezakonitim postupanjima i neizvršavanjem zadataka nanose nemjerljivu štetu izbornom procesu u BiH”, poručili su iz CIK-a.

/SRNA/