Trebinje: Mladi neće u brak – ne pomažu ni stanovi, pokušavaju se “namamiti” stariji

Mladi bračni parovi iz Trebinja imaće priliku da još po povoljnijim uslovima kupe stan u centru Trebinja, jer je Grad  ponovio Javni poziv za kupovinu nekretnine u  zgradi za mlade bračne parove zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata na prvi poziv.


Zamjenik gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić  potvrdio je  da su se na prvi javni poziv za zgradu koja će imati 40 stanova,  prijavila 34 kandidata, a da je uslove zadovoljilo njih 14.

Ćurić kaže da ostali nisu imali potpunu dokumentaciju ili nisu zadovoljavali starosnu granicu pa su odlučili i  ponove ovaj poziv i promijene neke od uslova, kako bi popunili planiran broj mladih bračnih parova koji će moći na ovaj način da obezbijede krov nad glavom.

Jedan od uslova koji će biti promijenjeni je starosna dob, sa dosadašnjih 32 na 38 godina.

Novina je i to što se sada traži da samo jedan bračni drug, a ne oba kao u prvom pozivu, posljednjih pet godina ima prebivališta na područja Trebinje.

Promijenjen je i period otplate kredita bez obzira da li će stan biti jednosoban ili dvosoban, tako da otplatni rok može da bude do 25 godina, po želji kupaca.

Ćurić je naveo i neke od preostalih uslove ovog javnog poziva.

„Podnosilac zahtjeva ne smije da ima u svom vlasništvu, odnosno suvlasništvu, stambenu jedinicu, mora da dostavi uvjerenje o zaposlenju, da primanja oba bračna partnera imaju primanja manja od 1200 maraka, da donesu potvrdu o uplati doprinosa od poslodavca, da donese izvod iz centralnog registra kredita koji izdaje banka“, rekao je Ćurić.

Javnim pozivom je odabrana Komercijalna banka da se preko nje ostvaruje kreditiranje.

„Kamata je 3,4 odsto, što je veoma povoljno. Ovakvu kamatu ljudi nisu mogli do sada da dobiju. Tako da se isplatilo što je Grad Trebinje preuzeo ovu obavezu da sve iskordinira da dobijemo što bolje uslove za mlade bračne parove“, rekao je između ostalog Ćurić.

Zgrada će se u narednih nekoliko mjeseci  graditi u okviru bivše kasarne Vojske Republike Srpske u centru grada.

Ponovljeni konkurs traje narednih 15 dana, a zainteresovani mladi bračni parovi detaljnije informacije mogu da dobiju na zvaničnoj stranici Grada Trebinja.

Rejting.info