Sertifikati volonterima osposobljenim za gašenje požara

U sklopu provođenja aktivnosti u prevenciji odbrane od požara, u utorak, 10.jula.2018 godine u prostorijama gradske uprave Grada Trebinja u 11 časova izvršiće se dodjela potvrda-sertifikata volonterima koji su prošli obuku za učešće u gašenju požara na utvorenom prostoru.

Obuka volontera organizaovana je preko JU “Ekologija i bezbjednost Trebinje” a obuku su izvršili pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice “Trebinje”.Obuka je sadržala teoretski i praktični dio a učestvovalo je preko 70 volontera iz više mjesnih zajednica sa područja Grada Trebinja.

Volonteri će biti aktivirani u slučaju potrebe za pomoć profesionalnim jedinicama pri gašenju požara kao i u slučaju drugih vrsta elementarnih nepogoda ako se za to ukaže potreba.

JU “Ekologija i bezbjednost Trebinje”