Raspisan oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Odjeljenje za privredu grada Trebinja raspisalo je javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u ovom gradu, u svojini Republike Srpske putem usmenog javnog nadmetanja.
Za stočarsku proizvodnju predviđeno je davanje u zakup površina na području LJubomira i Vrpolja, te za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju u LJubomiru, Čičevu i Dračevu.

Pojedinačne parcele za povrtlarsku proizvodnju moći će da se uzmu pod zakup u katastarskim opštinama Police dio “2P” i u Pridvorcima.

Za proizvodnju ljekovotog, začinskog i aromatičnog bilja predviđena su područjima Dračeva i Vrpolja, te za ratarsku i rasadničku proizvodnju Vropolje.

Iz Gradske uprave je saopšteno da se poljoprivredno zemljište iz ovog javnog oglasa daje u zakup do 20 godina za sadnju voćnjaka, vinograda, ljekovotog, aromatičnog i začinskog bilja, a na period do 10 godina za stočarsku, ratarsku, povrtlarsku i rasadničku proizvodnju, uz mogućnost produženja ugovora.

Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se može dati u zakup privrednom društvu iznosi 20 hektara, preduzetniku do 10 hektara i fizičkom licu do pet hektara.

Početna cijena zakupnine hektara poljoprivrednog zemljišta iz ovog oglasa za prvu klasu iznosi 100 KM, drugu 90 KM, treću 80 KM, četvrtu 70 KM, petu 60 KM te za šestu, sedmu i osmu klasu 40 KM.

Prijave se dostavljaju poštom ili lično na adresu grada Trebinja, Vuka Karadžića broj dva.

Javni poziv možete preuzeti sa linka

Srna