Raspisan međunarodni poziv za izgradnju HE Dabar

Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) i Hidroelektrana (HE) Dabar raspisale su međunarodni javni poziv za finansiranje i izgradnju HE Dabar po sistemu “ključ u ruke“, vrijedan oko 400 miliona maraka, potvrdio je za Top Portal izvršni direktor HET-a za proizvodnju i tehničke poslove Ilija Tamindžija.

Tamindžija kaže da poziv za izgradnju hidroelektrane instalisane snage 160 MW podrazumijeva izgradnju brane Pošćenje sa nasipima i akumulacionim bazenom, vodostan i cjevovod pod pritiskom, te mašinsku zgradu sa pratećim objektima i opremom, zatim dalekovod 2×220 kV za priključenje HE Dabar, odvodni kanal kroz Dabarsko polje, te proširenje tunela Dabarsko polje- Fatničko polje.

On dodaje da uslove iz poziva mogu ispuniti samo velike svjetske kompanije. “Do sada su bile zainteresovane tri kineske i jedna evropska kompanija“, kaže Tamindžija.

He Dabar je u prethodnom periodu završila pripremne radove, među kojima izgradnju pristupnih puteva do budućih objekata, izgradnju dalekovoda za napajanje gradilišta električnom energijom i sistema za vodosnabdijevanje. Urađen je i glavni projekat za sve objekte, studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti, a u završnoj fazi je proces eksproprijacije zemljišta za dobijanje građevinskih dozvola. Takođe su u toku radovi na izgradnji dovodnog tunela za HE Dabar koja posjeduje i ekološku dozvolu za izgradnju svih objekata.

Rok za izražavanje interesa je 20. jul, a rok za završetak radova je četiri godine. Nakon toga HE Dabar bi bio 100-postotni vlasnik izgrađene hidroelektrane, a kredit za urađene radove bi otplaćivao 15 godina.

HE Dabar je najvažniji energetski objekat u sistemu “Gornji horizonti“.

Izgradnja HE “Dabar“ koštaće gotovo 400 miliona maraka, a radovi na ovom projektu počeli su 1. septembra 2016. godine. Republika Srpska, odnosno Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) već su uložili značajna finansijska sredstva za realizaciju projekta HE “Dabar“. Cijeli projekt “Gornji horizonti“, koji je među najvećim investicionim projektima u regonu, koštaće više od milijardu maraka.

Taminžija naglašava da su “Gornji horizonti“ projekat koji treba oživjeti i preporoditi istočnu Hercegovinu, ali imati pozitivne efekte na cijelu regiju.

Završetkom HE “Dabar“ bilans proizvodnje HET-a će se povećati blizu 50 posto, a završetkom izgradnje cijelog projekta “Gornji horizonti“ hidrosistem Trebišnjica će biti jedan od kvalitativno najjačih hidroenergetskih sistema u ovom dijelu Evrope.

Uz količine struje i novac koji će istočnohercegovačke opštine dobivati za naknade za potopljeno zemljište i vodni doprinos, “Gornji horizonti’ donijeće i na stotine radnih mjesta u Hercegovini.

Top Portal