Predstavljene mjere za prevenciju vršnjačkog nasilja u školama u Srpskoj

Vlada Republike Srpske usvojila je program mjera za prevenciju i sprečavanje vršnjačkog nasilja u školama i đačkim domovima. 

Nakon tragedije u beogradskoj Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar”, održana je vanredna sjednica, a program mjera rađen je u skladu sa zaključkom iste.

Ministarka prosvjete i kulture Željka Stojičić, istakla je da fokus nije bio na represivnim mjerama, već na promociji nenasilja.

“Radićemo na tome da zakonske odredbe koje treba prilagoditi realizaciji mjera, da to i uradimo”, rekla je Stojičićeva.

U skladu sa ovim, svaka škola bi u narednom periodu trebala donijeti sopstveni kodeks ponašanja, a osim toga, predviđeno je poboljšanje materijalnih i tehničkih uslova u školama.

“Mislim da je potrebno da se uradi video nadzor u svim školama u kojima nije uveden, obezbijediti škole dodatnom rasvjetom, a bavićemo se i ograđivanjem naših školskih objekata, kako bi cjelina škole i prostor oko škole bili kompaktni”, dodala je Stojičićeva.

Ovom prilikom, ministarka je najavila i unapređenje mehanizma školskog dežurstva, kako bi i uloga školskog noćnog čuvara bila redefinisana i kako bi on bio na raspolaganju tokom nastavnog procesa. Škole će na raspolaganju imati i jedinstven obrazac za evidenciju nasilja, a za učenike će biti rađen štampani i edukativni materijal za prepoznavanje nasilja u školama i školskim domovima.

“Uspostavićemo bazu podataka verifikovanih programa za prevenciju nasilja, a radiće se i na prikupljanju podataka o odobrenim programima koji se koriste u školama”, ističe Stojičićeva.

Takođe, kao mjeru predstavila je i unapređenje sistema anonimne prijave nasilja putem sandučeta povjerenja, a već od naredne školske godine u nastavni plan i program biće uvršten novi predmet humanost i bezbjednost za deveti razred.

Osim toga u srednjim školama isti predmet će biti izborni.

“Plan je ojačati i stručne službe kako bi se osigurala zastupljenost svih saradnika u svim školama. Radiće se na jačanju vaspitne uloge nastavnika i stručnih saradnika, kao i kompetencija direktora ponovo negirajući politički uticaj u školama. Niko u školi ne smije biti izuzet od te obaveze da smo dužni učenicima da stvorimo i pružimo sigurno okruženje tokom njihovog boravka u istim”, rekla je ona.

Kako Stojičićeva ističe, plan je unaprijediti i primjenu postojećih programa u školama za prevenciju nasilja, ali i uključiti roditelje kao i širu zajednicu aktivnosti u školama vezane za prevenciju nasilja. Dodaje, da će škole biti otvorene kao mjesta u kojima se mogu odvijati određene zajedničke aktivnosti nakon nastavnog procesa.

Kada je riječ o sigurnosti djece u školama, Stojičićeva dodaje da će se od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske tražiti da na raspolaganju ostane školski policajac.

“U narednom periodu trebala bi biti sprovedena i medijska kampanja za prevenciju nasilja u školama, a opredjeljenje ministarstva je da ne uvodi zabranu unošenja telefona u škole, ali u skladu sa ovim naložićemo donošenje akta kojim se uređuje njihova upotreba u školama, iz razloga što smatramo da je komunikacija roditelja i učenika neophodna nakon nastavnog procesa”, rekla je Stojičićeva, ističući da određeni broj škola već ima interne akte, ali da su oni neophodni u svim školama.

Takođe, najavljeno je da će biti rađeno i na izradi i ugradnjih softvera, koji bi onemogući đacima pristup neželjenim sadržajima na internetu tokom boravka u školama.

Kako se procjenjuje, za realizaciju ovakvog projekta, biće potrebno oko 23 miliona KM.

ATV