Počela obnova na hramu u selu Trebijovi

U selu Trebijovi,na hramu posvećenom Svetom proroku Iliji otpočela je obnova čijim će završetkom biti riješen problem vlage, saniran zvonik, urađeno pjeskarenje i fugovanje fuga na fasadi, zamjena dotrajalih ulaznih vrata i prozora i popravku oštećenog ikonostasa.

Crkva, koja ima veliku kulturnu i istorijsku vrijednost, zidana je u drugoj polovini XVII vijeka, oko 1690. god, i tada je bila posvećena Svetom Stefanu Prvomučeniku.

Iz Crkvenog odbora sela Trebijovi ističu da se iz usmenih predanja može zaključiti da se jedno zvono sa saborne crkve nalazi u manastiru Savina kod Herceg Novog.

U sabornom hramu nalaze se mnoge vrijedne crkvene knjige koje su napisane na staroslovenskom jeziku, među kojima se nalazi i jevanđelje koje datira još iz 1893. godine, blagoslov tadašnjeg mitropolita Serafima Perovića.

„Planirano je da se do slave hrama, 2. avgusta 2018. godine završe svi vanjski radovi, poslije čega bi uslijedila faza obnove ikonostasa i unutrašnjeg uređenja crkve“, kažu u Crkvenom odbora sela Trebijovi.

Rejting.info