Foča: Pavgord uz pomoć Osnovnog suda ne odustaje od nelegalne gradnje /VIDEO/

Zajedno sa Pavgordom u slučaju „Robna kuća“ zakon su prekršili mnogi. Da stvar bude još gora zakone nije poštovao ni fočanski Osnovni sud.

Ta pravosudna institucija,  Pavgordu je u oktobru prošle godine izdala rjesenje o prodaju samo zemljišta, ali ne i objekat iako je to jedna cjelina. Ove nepravilnosti utvrdila je i Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove pa zato i nisu sproveli rješenje koje je izdao Osnovni sud u Foči.

“Rješenjem Područne jedinice Foča, odbijen je zahtjev “Pavgord” d.o.o. Foča za upis prava svojine na nepokretnosti, označena kao k.č. 1637, M.Tita, ekonomsko dvorište u površini od 3610 m2, upisanoj u zemljišno-knjižni uložak broj 416 katastarska opština Foča, na osnovu Rješenja o dosudi Osnovnog suda Foča, od 17.10.2017.godine, kao neprovodiv. Takođe, odbijen je zahtjev za provođenje promjene posjednika u katastarskom operatu. Zahtijevi su odbijeni iz razloga što je parcela označena kao k.č. 1637 upisana u zemljišno-knjižni uložak broj 416 katastarska opština Foča i Posjedovni list broj 2799 katastarska opština Foča, upisana kao dvojna kultura i to: privredna zgrada površine 1524 m2 i ekonomsko dvorište u površinii 3610 m2”, kažu iz Republičke uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Foča,

Ovo zemljište u samom centru Foče u površini od 3610 metara kvadrtnih Pavgord kupuje za nešto više od 71.000 maraka iako je realna cijena bila 215.000. U rješenju koje potpisuje fočanski sudija Ermin Korda se navodi da je Pavgord bio najpovoljniji ponuđač.

Prema saznanjima ATV od strane trebinjskog Tužilaštva podnijet je zahtjev za izuzeće postupajućeg sudije Ermiina Korde iz ovoga postupka. Zbog svega, Korda bi mogao i odgovarati što nam je potvrđeno iz VSTS BiH.

“Kancelarija disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) može potvrditi da je zaprimila pritužbu protiv sudije Osnovnog suda u Foči Ermina Korde 28.05.2018. godine, te da je ista u fazi provjere. Dakle, odluka u predmetu nije donesena. Poštujući odredbu člana 70. Zakona o VSTS-u BiH prema kojoj su svi postupci ili radnje koje se odnose na navode o povredi dužnosti, a koje su poduzete prije nego što Kancelarija disciplinskog tužioca podnese disciplinsku tužbu, povjerljive prirode, podnosiocu zahtjeva ne možemo pružiti dodatne informacije”, kažu iz VSTS-a.

No tu nije kraj nepravilnostima. Naime, Osnovni sud u Foči istovremeno vodi više izvršnih postupaka na istim nepokretnostima u vlasništvu izvršenika Bartula D.O.O Sokolac, a sve na štetu Poreske uprave RS i suprotno obavezi hitnog postupanja. Iako se objetki prodaju, a Poreska potražuje više od 1.200.000 maraka do dana danas nisu dobili ni marke. Ovaj sud nije uzimao u rad predmete kako ih je zaprimio.

Na sve naše dopise i veliki broj pitanja niko iz Osnovnog suda u Foči nije odgovarao. Sudija Ermin Korda nas je primio u svoj kabinet, ali kaže postupci su i dalje u toku i da ne želi davati nikakve izjave.

I Pavgord je ponovo ostao nijem na naša pitanja. Poslije brojnih nepravilnosti, tandem Osnovni sud i Pavgord spremaju se i za nove.  Planirana je i prodaja dva preostala poslovna prostora u Robnoj kući. Realna cijena je 182.000 maraka, ali ovih dana iz Suda saopštavaju da su poslovni prostori vrijedni svega 53.000 maraka.

ATV