Dodik: Novi sudija došla sa zadatkom i unaprijed napisanim odgovorima

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, kaže da je nevjerovatno da jedan sudija započne proces, a drugi nastavi a da strane u procesu o tome nisu obaviještene.

On smatra da je novi sudija došla sa zadatkom i sa unaprijed napisanim odgovorima, pa i onim odgovorima oko promjene sudije.

„Samo smo još bliže tome, kvalifikaciji da  je ovo čisti politički proces. Ovaj proces ne vodi Sud BiH niti Tužilaštvo nego neko drugi. Ako je već odvojen proces morala je da se napiše nova optužnica, iz prethodne napisane optužnice su čitali amo dijelove koje se odnose na mene“, rekao je Dodik.

Jedna dodatna nelogičnost je da je isti sudija određen za odvojeni proces, namjere su očigledne, kaže Dodik.

„Ne vrijedi nikakvo pravo, politika igra glavnu ulogu“, izjavio je Dodik.

On je rekao da se u sudnici iza sudije mogu vidjeti dvije zastave, jedna BiH i jedna FBiH.

„Time jasno govore da je ovo sud koji sudi u ime FBiH i BiH, treba dodati zastavu Srpske ili jednu od ove dvije ukloniti. Dakle, u Sudu se nastavlja praksa sa omalovaženjem ustavnog poretka BiH“, izjavio je predsjednik Srpske.

On je ponovio da jedini organ koji u BiH može da donose zakon je Parlamentarna skupština.

„Takozvani, lažni visoki predstavnik nije visoki a i da jeste, ne bi imao pravo da nameće zakone. Nema primjera u svijetu gdje je moguće da se odlukama mijenjaju zakonski akti. Nemoguće je da pojedinac to nameće. ovo je najveći udarac BiH, bez obzira kako će ovo ići dalje. Osjećamo da je ovdje atmosfera linča. Nastavićemo da se borimo i da dokažemo koliko je ovo apsurdno i koliko nema smisla“ istakao je.

Dodik je kazao da ako je proces odvojen, onda je morala biti napisana nova optužnica. Dodao je da je ovo potpuno ponižavajuće za pravnu nauku i pravne institucije, za svakoga ko se želi baviti pravom.

„Ako vidimo da su isključivo Bošnjaci uključeni u proces protiv mene. I ona dolazi novi sudija, koji je isto tako Bošnjak, koji je ranije ima politički angažovan u SDA i bio na važnim i istaknutim političkim pozicijama, što govori o motivacijama. Zar je moguće da u ovom Sudu postoje sudije koji su samo Bošnjaci. Kako je moguće da vjerujem u ispravnost sudija koji su ranije politički angažovani na političkim opcijama koje su nama poznati“, naveo je Dodik.

On je rekao da je objašnjenje novog sudije Sene Uzunović bilo da ona ima najmanje posla pa su njoj dali da to uradi.

„Strika odlazi u penziju pa naprasno koristi godišnji odmor. Ono što mi znamo jeste da je došlo do svađe u tome na koji način ovo treba da se završava. Tražili su od Strike da to prelomi i odmah završi i donese za njih očekujeće odluke. Očigledno je čovjek imao digniteta da kaže da on to  ne može  da uradi i da se povlači iz procesa tako što će tražiti penzionisanje. Što ste ga onda stavljali za sudiju ako ste znali da će ići u penziju“, upitao je.

Kaže da, zbog toga što nisu obavješteni o novoj sudiji, nisu imali vremena da se pripreme. Politički angažman je jedan od razloga zbog kojih bi Uzunović trebala biti izuzeta, naveo je.

Pratite n