Usvojen rebalans budžeta Grada Trebinja- istorijski maksimum bez kredita

Odbornici Skupština grada Trebinja usvojili su  danas  rebalans budžeta grada u iznosu od 28.980.000 maraka i za 2,9 miliona, odnosno 11 odsto, veći je u odnosu na usvojeni budžet.

Kako je na sjednici rečeno riječ je o  istorijskom  maksimumu budžeta grada u koji nisu uračunata kreditna zaduženja.

Povećanje budžetskih sredstava u rebalansu, kako je obrazloženo, planirano je najvećim dijelom na osnovu neutrošenih namjenskih sredstava iz prethodnih godina, sredstava Vlade Republike srpske za lokalnu putnu infrastrukturu i rekonstrukciju Centra srednjih škola, povećanja koncesionih naknada od hidroakumulacija, te povećanih primitaka za zemljište.

Prema usvojenom rebalansu, u planirane ili već započete infrastukturne i razvojne projekte, zajedno sa kapitalnim grantovima, ove godine iz budžeta biće ukupno investirano rekordnih 7,5 miliona KM, dok su novi programi pomoći socijalno osjetljivim kategorijama i stimulisanja zapošljavanja povećali i doznake građanima za 17,6 odsto a udvostručile iznos namijenjen subvencijama.