U kojim zemljama Evrope morate koristiti dnevna svjetla?

U mnogim zemljama Evrope vozila moraju imati upaljena svjetla i tokom dana, kao i u BiH. Ali, ovo pravilo ne važi u cijeloj Evropi – pogledajmo gdje je njihova upotreba obavezna, a gdje nije.

Prema direktivi 2008/89/ES Evropske unije, ova specijalna funkcija dnevnih svjetala obavezna je u vozilima svih tipova proizvedenih od 8. februara 2011. godine. Za vozila proizvedena prije ovog datuma, važi pravilo korišćenja takozvanih oborenih svjetala. Postoji i mogućnost ugradnje specijalnog modula za dnevno svjetlo – sa LED svjetlima može se uštedjeti u odnosu na halogene sijalice i do 95%.

Treba biti oprezan i kupovati osvjetljenje od zvučnih brendova, jer i pored oznake “E”, ove sijalice ne moraju odgovarati duhu zakona.

Obavezno korišćenje dnevnih svjetala (žuta boja na karti):

Česka

Estonija

Finska

Irska

Italija

Litvanija

Letonija

Norveška

Poljska

Slovačka

Slovenija

Švedska

Švajcarska

Obaveza korišćenja sa izuzetkom (svjetlo žuta boja):

Austrija (samo za motocikle)

Hrvatska (samo za motocikle; ostala vozila u zimskom periodu)

Kipar (samo za motocikle)

Mađarska (na autoputevima i putevima izvan naselja)

Rumunsko (samo na autoputevima i putevima izvan naselja)

Španija (samo za motocikle, ostala vozila u uslovima smanjene vidljivosti)

Nema obaveze korišćenja dnevnih svetala (crvena boja):

Belgija

Danska

Francuska

Njemačka

Grčka

Luksemburg

Malta

Holandija

Portugal

Velika Britanija

/automagazin rs/