Svetozar Marović mora da plati kaznu od milion evra

– Javni izvršilac Snežana Pavličić prihvatila je prijedlog opštine Budva i donijela rješenje za naplatu 1,09 miliona evra, koliko po presudi podgoričkog Višeg suda, duguje nekadašnji visoki funkcioner DPS-a i predsjednik Državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozar Marović.

Krajnji rok da Marović uplati novčanu kaznu u kasu opštine Budva bio je 10. oktobar, a kako to nije učinio, lokalna uprava je krenula u pravnu bitku kako bi naplatila milionski dug.

“Određuje se izvršenje zabranom na novčanim sredstvima dužnika na računima kod poslovnih banaka. Nalaže se bankama da bez odlaganja blokiraju sve račune dužnika i sa njih prenesu novac na račun Opštine Budva”, piše u rješenju.

U ovom dokumentu se navodi da će, ako na računima nema dovoljno novca da se potraživanje namiri, banke zadržati blokadu računa sve do konačne naplate.

U rješenju se navodi da će biti popisana i sva pokretna imovina nekadašnjeg državnika, čijom prodajom će se moći nadoknaditi dugovanje.

Rješenjem je naložena i blokada imovina Marovića na Jazu i Krimovici, koja će potom biti prodata.

“Izvršenje će se sprovesti upisom u katastar nepokretnosti, utvrđivanjem vrijednosti, prodajom nepokretnosti i namirivanjem Opštine Budva iz iznosa dobijenog prodajom”, navodi se u rješenju.

Predsjednik nekadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozar Marović, optužen da je vođa kriminalne grupe koja je napravila višemilionsku štetu budžetu opštine Budva, pravosnažno je osuđen na višegodišnju kaznu zatvora koju već duže izbjegava, navodeći da boravi u Beogradu na psihijatrijskom liječenju.

Srna