Štrajk ubuduće ne samo zbog povreda prava, nego i interesa radnika

nacrt zakona o radu

 Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku otvara se mogućnost da se ubuduće štrajkovi organizuju ne samo zbog povrede prava, nego i povrede interesa zaposlenih, rekao je danas u Trebinju Rajko Kličković, načelnik Odjeljenja za rad i zapošljavanje i drugostepene inspekcijske poslove u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
On je istakao da Zakon o radu više ne poznaje većinski, nego reprezentativan sindikat, napominjući da u Republici Srpskoj postoje dvije asocijacije takvog sindikata.

Kličković je napomenuo da se i jedna od kvalitetnih primjedbi sa javnih rasprava odnosi na organizovanje minimuma procesa rada i odlučivanje o tome.

On je naglasio da je na novi način pozicioniran minimum procesa rada, o kojem su, prema ranijim zakonskim rješenjima, odlučivali samo poslodavci uz konsultacije sa sindikatom koji organizuje štrajk, dok je to sada predviđeno sporazumom između sindikata i poslodavca.

“Ukoliko se ona ne bi mogla sporazumno donijeti na relaciji poslodavac-radnik, imamo prijedloga da se to pitanje u zakonu riješi putem arbitraže, jer ona nije strana našem radnom zakonavstvu”, istakao je Kličković.

Prema njegovim riječima, Nacrtom je pojašnjeno i pitanje organizovanja štrajka u djelatnostima od posebnog društvenog interesa, gdje treba utvrditi minimum procesa rada.

On je dodao da je unesen jedan novi kvalitet u rješavanje međusobnih odnosa radnika i poslodavaca.