Prisvojila više od 74.000 KM: Radnica Ministarstva rada osuđena zbog lažnog obračunavanja plata

Osnovni sud u Banjaluci pravosnažno je osudio M.G. iz Bijeljine na godinu i deset mjeseci zatvora.

Ona je kao službenik za obračun plata u Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske lažnim obračunima plata ostvarila protivpravnu imovinsku korist od 74.782,52 KM, a čime je budžet Srpske oštećen za 109.044,09 KM.

Krivično djelo je počinjeno u vremenskom periodu od 01.01.2015. do 31.07.2018. godine. Optužena je obavljala poslove službenika za obračun ličnih primanja i naknada sa statusom namještenika i kategorije u Odjeljenju za finansijsko računovodstvene i analitičke poslove u Sekretarijatu navedenog Ministarstva.

– U namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, iskoristila je svoje ovlaštenje na način da je nakon što je ispravno obračunale plate radnika Ministarstva i dostavila platne liste na kontrolu načelnici Odjeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove, ponovo ulazila u sistem COP te je obračunavala svoje plate protivno zakonu, tako da je prilikom obračuna plate mijenjala koeficijent za obračun plate sa utvrđenog platnog koeficijenta 7 na platni koeficijent 13, i prilikom obračuna plate unosila dodatak na platu u apsolutnom iznosu, te je izlistavala “Obrazac broj” (zbirni obračun koji program sačinjava na osnovu podataka u programu unesenih od strane M. G.) i “Rekapitulacije- bruto plate” koji dokumenti su sadržavali lažne podatke u pogledu plate optužene, nakon čega je navedene dokumente ovjeravala svojim potpisom i iste dostavljala na potpis ministru nadležnog ministarstva, dovodeći ga u zabludu da se radi o ispravno obračunatim platama,  navodeći istog tako da potpiše takve dokumente i tako omogući nezakonitu isplatu plata za optuženu – navodi se u presudi.

Optužena M.G. je, osim toga, od 12.05.2016. do 27.10.2017. godine prilikom podnošenja zahtjeva za kredit, davaocu kredita dostavljala falsifikovane platne liste, odnosno dostavljala platne liste sa neistinitim podacima u pogledu visine plate.

Tako je na osnovu lažnih platnih lista dobila nekoliko kredita u iznosu od skoro 150.000 KM.

– Vijeće ovog suda utvrđuje pojedinačne kazne i to za krivično djelo Prevara u službi kazna zatvora u trajanju jedne godine i za krivično djelo obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti kazna zatvora u trajanju od jedne godine, te se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i deset mjeseci – navodi se u presudi.

Kao sporedna kazna za krivično djelo obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti Sud joj je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 2.000 KM koju je optužena dužna platiti u roku od tri mjeseca po pravosnažnosti presude, piše Atv.

Srpskainfo