Požari bukte: Gacko se danas ne vidi od dima

Gacko se danas ne vidi od dima. Nije prašina iz RiTЕ nego požari na sve stran

Gacko se danas ne vidi od dima. Nije prašina iz RiTЕ nego požari na sve strane.

Vatrogasci se i dalje bore sa šumskim požarima na području ove opštine.  Kako kažu,  ne znaju gdje će prije.

Aleksa Vučković, komandir TVJ Gacko, rekao je za ATV da su učestali  požari na otvorenom.

 

 

Gore velike površine, a vatrogasci su branili kuće, javlja novinar ATV-a sa mjesta požara.

Gori u selima Gornji Lipnik, Kljeuta, Dramešina, Vrba, Ulinje, Ljeskov Dub, šume. Od danas aktivna Bodežišta, Braićevići, Ravni i Domrke.