Obilježeno 26 godina od osnivanja Nevesinjske brigade VRS

U Nevesinju je danas obilježeno 26. godina od formiranja Osme hercegovačke motorizovane brigade Vojske Republike Srpske /VRS/, poznatije kao Nevesinjska brigada.

Tim povodom predstavnici boračkih organizacija istočnohercegovačkih opština i delegacije opština Nevesinje i Istočni Mostar položili su cvijeće na centralnom spomen-obilježju u Nevesinju – Spomenik borcima za slobodu, te na spomeniku kod spomen kosturnice.

U Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog služen je parastos, a prisutni su obišli i Spomen-sobu.

Ratni komandant Nevesinjske brigade Ranko Prodanović rekao je da je ova brigada jedna od najmlađih brigada VRS, te da su prije formiranja njeni pripadnici iz Nevesinja i Mostara bili raspoređeni u jedinice Desete i Trinaeste brigade JNA širom ratišta na području Jugoslavije.

“Novica Gušić preuzeo je istorijsku ulogu da formira Nevesinjsku brigadu i povede je odlučujuću borbu. Pored komande, brigada je imala pet motorizovanih bataljona raspoređenih na pet taktičkih pravaca – Zijemlja, Podveležje, Busak, Vranjevići i Šćepan krst. Svaki ovaj taktički pravac zahtijevao je više vojske, ali rasporedili smo vojsku koju smo imali i hrabro stali u odbranu i stvaranje Republike Srpske”, naveo je Prodanović.

On je dodao da je u sklopu brigade bilo i pet bataljona za podršku, oklopni bataljon, haubički divizion, laki artiljerijski divizion, inženjerijski i pozadinski, te pet samostalnih četa – četa vojne policije, veze i izviđačka četa, koje su najčešće stavljane na prvu liniju odbrane od znatno jačeg neprijatelja – Četvrtog korpusa takozvane Armije BiH sačinjenog od 25.000 vojnika i HVO-a u Mostaru od 15.000 vojnika.

“Stvorena iz naroda, brigada je ratovala za narod. Najbolji sinovi Nevesinja i Mostara stali su čvrsto i dali zavjet da neće napustiti nijednu stopu svoje zemlje i front od 100 kilometara. Nije napušten nijedan pedalj, a hrabri borci Nevesinjske brigade stiglu su i na druga ratišta širom Republike Srpske. Naše položaje smo natopili krvlju”, rekao je Prodanović.

On je naveo da je ova brigada u istoriju ušla sa dvije pobjedničke Mitrovdanske bitke, naglašavajući da je Nevesinjska brigada u temelje Republike Srpske položila živote 486 boraca, a oko 2.000 boraca ove brigade bilo je ranjeno.

Prodanović je podsjetio da je brigada pokazala i čojstvo i junaštvo, te da nema nijednog pripadnika optuženog za ratni zločin, a kroz svoje linije puštena je i hrvatska i muslimanska nejač kada je trebalo.

On je naglasio da je Nevesinjska brigada među prvima odlikovana od vrhovnog komandanta Republike Srpske.

“Mi smo naš zadatak u ratu uspješno izvršili. Stvorili smo i odbranili Republiku Srpsku i dali je našem rukovodstvu da je čuva i jača. S pravom zahtijevamo od onih koji je vode da položaj porodica poginulih, ratnih vojnih invalida i boraca mora biti na višem nivou”, rekao je Prodanović.

Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović rekao je da je formiranje Nevesinjske brigade u ljeto 1992. najvažniji datum u Otadžbinskom ratu od 1992. do 1995. godine.

“Nevesinjska brigada je od tada pa do kraja rata držala vrata Hercegovne široka 98 kilometara. U toj brigadi bili su ljudi iz Nevesinja, doline Neretve, Bileće, Gacka, Trebinja i drugih gradova”, rekao je Avdalović.

On je prenio pozdrave komandanta Novice Gušića koji ga je jutros zvao i čestitao borcima i porodicama poginulih godišnjicu brigade.

“Moramo pamtiti ovaj datum i ljude koji su dali živote za odbranu otadžbine. Da nije bilo njih ne bi bilo istočne Hercegovine, ni srpskih zemalja”, naglasio je Avdalović.

Nevesinjska brigada iz svih bitaka koje je vodila u zoni svoje odgovornosti izašla kao pobjednik, a Mitrovdanske bitke upisane su u najslavnije stranice srpske istorije.

SRNA