Nova bolnica u Trebinju biće završena do kraja naredne godine (VIDEO)

Sastanak Tima za izgradnju nove bolnice u Trebinju juče je održan na gradilištu ove zdravstvene ustanove. Sastanku su prisustvovali predstavnici resornog ministarstva, izvođača, nadzornog organa i menadžmenta Bolnice Trebinje.

Zaključeno je da radovi teku planiranom dinamikom i da će sve biti zavšeno u roku, tačnije do kraja 2025. godine. Paralelno se vrši nabavka nove opreme i edukacija kadra.

Herceg TV