Neophodne izmjene Zakona o krivičnom postupku

 Efikasnost krivičnog postupka na nivou BiH nije na najvišem nivou, što iziskuje izmjene zakonodavstva, a neefikasni krivični postupci glavni su problem u funkcionisanju pravne države na prostoru bivše Jugoslavije, zaključeno je na godišnjoj konferenciji o temi “Krivično zakonodavstvo i funkcionisanje pravne države”, koja je održana u Trebinju.
Konferenciji, čiji je organizator Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda, uz podršku Grada Trebinja, prisustvuje tridesetak istaknutih pravnika sa prostora bivše Jugoslavije i Rusije.

Profesor Stanko Bejatović, predsjednik Udruženja, izjavio je da se godišnja konferencija održava već desetu godinu u Republici Srpskoj, s ciljem sagledavanja krivičnopravnih aspekata funkcionisanja pravne države i razmjene iskustava.

“Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda nastavak je Jugoslovenskog udruženja za krivično pravo. To je najstarija asocijacija pravnika krivičara na prostoru bivše Jugoslavije, koja postoji gotovo 70 godina”, rekao je Bejatović novinarima.

Glavni problem funkcionisanju pravne države na prostoru bivše Jugoslavije, kaže Bejatović, jesu neefikasni krivični postupci, koji nerijetko gube funkciju sprečavanja kriminaliteta.

“U Srbiji imamo veliki broj krivičnih predmeta, 15 odsto krivičnih postupaka traju više od pet, a nerijetko i više od 15 godina, što je nevjerovatno. To su glavni problemi u funkcionisanju pravne države, ne samo u Srbiji, nego i u drugim zemljama bivše Jugoslavije”, naveo je Bejatović.

On je istakao da je cilj ovih skupova da se ukaže kako krivične postupke učiniti efikasnijim jer kada su krivični postupci efikasni, onda je krivično pravo u funkciji prevencije kriminaliteta.

Zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić naglasio je da je Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH aktuelno pitanje pravosuđa BiH i da efikasnost krivičnog postupka na nivou BiH nije na najvišem nivou, što iziskuje izmjene zakonodavstva.

“Važno je da se nastavi rasprava o Zakonu o visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, koja će precizno definisati način izbora sudija i tužilaca, funkcionisanje Savjeta, odluke koje su u skladu sa preporukama Evropske komisije i drugim”, kaže Pivić.

Kada je riječ o funkcionisanju pravosuđa, on je ukazao da je prisutan veliki broj krivičnih djela i na nivou entiteta, i na nivou BiH, da postupci veoma dugo traju i da efikasnost krivičnog postupka nije odgovarajuća.

Pivić je rekao da je potrebno izmijeniti određeni dio zakonodavstva, prije svega Zakon o krivičnom postupku.

Elena Bargejeva iz Međunarodnog saveza pravnika navela je da se Rusija uspješno nosi sa efikasnošću krivičnih postupaka.

“Mi smo u oblasti krivičnog zakonodavstva preduzeli dvije mjere – pooštrili smo sankcije za najteža krivična djela, a sa druge strane, i u tome smo prilično uspješni, vodimo računa da krivični postupci budu što efikasniji. Nije nam cilj da ljudi budu što više u zatvoru, već da sankcija koja im bude izrečena bude faktor suprotstavljanja vršenju kriminaliteta”, istakla je Bargejeva.

Skup je u ime grada domaćina pozdravio gradonačelnik Trebinja Luka Petrović, ističući da je važno što se u ovom gradu održava skup najboljih stručnjaka iz oblasti pravosuđa.

“Drago nam je da su se ovdje okupili eminentni ljudi iz Ustavnog suda Srbije, Ustavnog suda BiH, iz sudova širom Republike Srpske, Kasacionog suda Srbije, kao i pravnici iz Rusije”, naglasio je Petrović.

On je dodao da je važno i prisustvo pravnika iz Trebinja, koji žele da dođu do novih saznanja i načina rješavanja zakonodavnih problema.

Godišnja konferencija o temi “Krivično zakonodavstvo i funkcionisanje pravne države” biće završena sutra. Srna