LAMBETA: U 2019. OČIŠĆENO 9 MILIONA KVADRATA I ZASAĐENO 376 TRAJNICA

⁰Godinu na izmaku u Komunalnom preduzeću Trebinje dočekuju sa dobrim rezultatima.

Tokom ove godine radnici su očistili 6.800. 000 kvadratnih metara ručno, i još 3.000.000 kvadrata uz pomoć mašina.

Osim toga, od aprila do oktobra vrši se redovno pranje gradskih ulica.

„Sigurno je potrebno da se čišćenje gradskih zona proširi. Cilj nam je da pored užeg centra grada, pređemo i na čišćenje mjesnih zajednica koje su manje bile zastupnjene u prethodnom periodu“, rekao je direktor Komunalnog preuzeća Trebinje Nedeljko Lambeta.

On je dodao da za Gradsko zelenilo godina nije bilo ni malo lako, obzirom da je bilo dosta padavina.

„Skoro milion kvadratnih metara je pokošeno, uspjeli smo da zasadimo  386 stabala trajnica, 35. 000 sadnica sezonskog svijeća i više od 90 grmova. Sigurno ćemo nastojati i u narednom periodu da što više obogatimo zelene površine kojih je na području grada oko 100. 000 kvadrata“, istakao je Lambeta.

On  je rekao da su tokom ove godine počele i pripreme za selektivno prikupljanje otpada  i to pravljenjem punktova, na kojima će se vršiti razdvajanje.

„Predviđene su dvije frakcije – mokra i suva. NA taj način razdvojićemo prikupljanje bio i kućnog otpada na jednoj  i pet plastike i stakla na drugoj strani “, objasnio je Lambeta.

Prema njegovim riječima trenutno na području grada ima 750  kontejnera zapremine 1,1 metar kubni i 50 kontejnera od pet metara kubnih.

„Svi kontejneri se podignu svake sedmice. Neki se prazne svaki dan, neki dva ili tri puta sedmično, što zavisi od naselja,količine i vrsta otpada otpada“, rekao je Lambeta.

U protekle tri godine Komunalno preduzeće nabavilo je deset vozila. Planom je predviđeno da se mehanizacija modernizuje  i u narednoj godini.

„ Grad Trebinje i Komunalno preduzeće učestvuju sa Razvojnom agencijom Njemačke  u projektu zahvaljujući kojem smo dobili vozilo za selektivno prikupljanje otpada koje će uglavnom da bude u užem centru grada, dodao je Lambeta.

Pojačan saradnja sa mjesnim zajednicama  jedna je od prvih planiraNIH aktivnosti u ovom preduzeću u narednoj godini.

Pored toga planirana je i ekološka akcija u koju će biti uključeni svi od učenika osnovnih i srednjih škola, nevladinog sektora do gradske uprave.

Među prioritema će svakako biti i nabavljanje bešumnih čistilaca, kao i velike kosilice za Gradski park.

S obzirom da se očekuje veliki broj turista pred predstojeće božićne i novogodišnje praznike, radnici Komunalnog preduzeća u tom periodu radiće u  dvije smjene.

Herceg tv