Grad Trebinje obezbijedio sredstva mladima za pokretanje vlastitog biznisa

Predstavnici Grada Trebinja  i Instituta za za razvoj mladih – KULT danas su potpisali Ugovor o saradnji  u čijoj realizaciji Grad učestvuje sa 25.000 KM.

Zamjenik gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić je istakao da je planirano da se u narednom periodu raspiše javni poziv za dodjelu sredstava na koji će moći da se prijave mladi od 18 do 35 godina koji namjeravaju da pokrenu vlastiti biznis.

„Tim ugovorima osigurana je podrška mladim nezaposlenim osobama u dobi od 18 do 30 godina u razvoju biznisa mikro, malih i srednjih preduzeća, doprinoseći na taj način konkurentnosti lokalnih ekonomija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje mladih kao teže zapošljivih kategorija“, kaže Ćurić.Institut je u maju objavio Javni poziv za učešće jedinica lokalne samouprave u BiH u programu – Podrška mladima u razvoju biznisa u okviru Preduzetničkog fonda za mlade, na koji se prijavila 31 jedinica lokalne samouprave iz BiH, a izabrano je njih osam: Cazin, Trebinje, Centar Sarajevo, Jajce, Modriča, Novi Travnik, Stari Grad Sarajevo i Teslić.

Rejting.info