Agenciju SIPA finansiraju Arapi

 Sindikat Agencije za istrage i zaštitu /SIPA/ BiH primio je od firmi koje su u arapskom vlasništvu pojedinačne donacije u ukupnom iznosu od gotovo 45.000 KM, zbog čega je Tužilaštvo BiH pripadnicima SIPA naložilo provjere u vlastitom sindikatu koje su u toku.
Iz dokumenata koji su u posjedu Srne vidi se da je predsjednik Sindikata SIPA Danijel Ilić na zahtjev SIPA toj bh policijskoj agenciji 30. maja dostavio dokumentaciju i informacije u pisanoj formi, navodeći detalje transakcija.

“Donacije su uručene u gotovini. Donatori su firma TSQ iz Sarajeva, vlasnik šeik Taleb Saker Mohamed al Kasimi, donacija u iznosu 5.100 evra odnosno 9.939 KM, zatim firma `Sanilend` iz Istočnog Sarajeva, vlasnik šeik Mohamed Saker Mohamed al Kasimi, donacija u iznosu 5.100 evra ili 9.939 KM, te firma `Al diar real estejt` iz Sarajeva, vlasnik Abdulah J. al Kulaib, donacija u iznosu 10.000 KM”, piše u informaciji Sindikata proslijeđenoj SIPA.

U informaciji je navedeno i da su donatori firma “Gulf real estejt” iz Sarajeva, vlasništvo Jasima al Kanderija, koja je donirala 5.000 evra, odnosno 9.725 KM, te firma “Talah” iz Sarajeva, vlasništvo Talaha Suleimana al Bulušija, koja je donirala 5.000 maraka.

U informaciji piše da je početkom 2017. godine Upravni odbor Saveza sindikata policijskih organa u BiH usvojio odluku o zajedničkoj organizaciji međunarodne konferencije i sportskih igara na kojima je trebalo da učestvuju pripadnici sindikata sve tri policijske agencije na nivou BiH, te da je sačinjen projekat kojim su definisani svi učesnici, ciljevi i potrebna finansijska sredstva.

“Nakon što su sindikati Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Granične policije odustali od učešća u organizaciji te manifestacije, Upravni odbor Sindikata SIPA preuzeo je kompletnu organizaciju prvih sportskih igara Sindikata i međunarodne konferencije na temu `turistički potencijali sa aspekta bezbjednosti`, te zadužiio predsjednika i zamjenika predsjednika Sindikata da preduzmu sve aktivnosti s ciljem realizacije tog projekta”, tvrdi Ilić u informaciji.

On je naveo da je zatim rukovodstvo Sindikata SIPA sačinilo dopis kojim je zatražena finansijska i svaka druga materijalna podrška za realizaciju tog projekta koji je upućen na adrese više od 30 firmi u BiH.

“Dopis je preveden na engleski jezik nakon čega je ostvaren kontakt sa vlasnikom i direktorom preduzeća `Sanilend` šeikom Mohamed Saker Mohamed al Kasimijem kojem je i usmeno prezentovan kompletan projekat. Tom prilikom on je prihvatio da sponzoriše taj događaj i izrazio spremnost da obezbijedi sponzorstvo i drugih stranih ulagača koje poznaje. Nakon toga je održan niz sastanaka kojima su prisustvovali inostrani ulagači u BiH kojima je takođe prezentovan taj projekat”, piše i informaciji.

U informaciji je iznesena i tvrdnja da su oni zatim Sindikatu SIPA uručili novčane donacije namjenski za podršku u realizaciji tog projekta, uz uslov, navedeno je, da budu promovisani na prigodan način kroz bilborde, panoe, natpise na sportskoj opremi.

Piše i da je za svaku donaciju data potvrda, a da je nakon konverzije doniranog novca utvrđeno da je prikupljeno 44.604 KM, od čega je iznos od 24.725 maraka uplaćen na račun Sindikata SIPA za posebne namjene, dok je iznos od 19.879 maraka uplaćen u blagajnu Sindikata za posebne namjene.

U informaciji je navedeno da su od 18. do 21. maja 2017. godine održane te prve sportske igre Sindikata SIPA i međunarodna konferencija na temu “Turistički potencijali BiH sa aspekta bezbjednosti”, te da su tada na sportskoj opremi i panoima bili ispisani nazivi preduzeća donatora.

Piše i da se učesnicima konferencije tada obratio i ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić.

u informaciji je navedeno da je na kraju konferencije predsjednik Sindikata SIPA uručio zahvalnice i grb Sindikata SIPA arapskim donatorima koji su podržali Sindikat u organizaciji te manifestacije.

 /SRNA/