28.2 C
Trebinje
Subota, 20 Jula, 2024
Naslovnica Trebinje Usvojen rebalans budžeta Grada za 2024. godinu

Usvojen rebalans budžeta Grada za 2024. godinu

Skupština grada Trebinja danas je, većinom glasova, usvojila rebalans budžeta Grada za 2024. godinu, u iznosu  od 49.9800.00 KM, što je za 5.83 odsto veći  u odnosu na budžet Grada za 2024. godinu.

Prijedlog Rebalansa Grada Trebinja za 2024. godinu predviđa povećanje budžetskih sredstava u iznosu od 5,83% u odnosu na usvojeni Budžet. Procjena je da će budžetski prihodi – poreski, neporeski, grantovi i transferi,na godišnjem nivou biti ostvareni za 6,71% više od uvojenog Budžeta dok će primici za nefinansijsku imovinu 3,97% biti veći u odnosu na Budžet za 2024. godinu, pojasnila je Maja Sorajić Vučurević, v.d. načelnika Odjeljenja za finansije Grada Trebinja

Poreski i neporeski prihodi 37.779.075 KM, što je 3,51% više od plana Budžeta za 2024. grantovi iznose 646,850, transferi 1,944.908 KM,  45,92% više od Plana, primici za nefinansijsku imovinu 3.353.100 KM, 3,97% više od plana Budžeta,primici od finansijske imovine i primici od uzetih zajmova 5.000.000, ostali primici 1.239.045 KM, 5,71% više od Plana.

Ukupni budžetski rashodi se odnose na tekuće rashode koji iznose 37.269.165KM što je za 9,23% više u odnosu na Budžet za 2024. godinu. Od tekućih rashoda, iznos od 15.786.540 KM se odnosi na rashode za lična primanja što je više od usvojenog Budžeta za 2024. godinu 15,40%.

Opozicioni odbornici ocijenili su da je rebalans budžeta potrošački.

Radio Trebinje