Usvojen izvještaj o radu gradonačelnika za 2017. godinu: Kapitalna ulaganja preko 7 miliona KM

Skupština grada Trebinja  je na današnjoj  16. redovnoj sjednici usvojila izvještaj o radu gradonačelnika grada Trebinja i gradske uprave za prošlu godinu.

Gradonačelnik Luka Petrović je istakao da je Plan kapitalnih ulaganja u 2017. godini povećan je sa 6 miliona i 80 hiljada na 7 miliona i 4 hiljade maraka, što znači su ulaganja veća za 35 procenata, čime se  planiraju uraditi svi važniji poslovi koji su na čekanju godinama u našem gradu.

„Važno je napomenuti da je prisutna pozitivna klima i dobri odnosi sa Vladom Republike Srpske,  koji su doprinijeli realizaciji mnogih programa. Tu moramo dodati i donatorska sredstva Vlade Srbije. Projekti koje finansira Srbija su od opšteg značaja za razvoj cijele regije“, naglasio je gradonačelnik Petrović.

Izvještaj gradonačelnika i osam odjeljenja gradske uprave, odnosi se na socijalni program – podršku porodici i mladim, ženama, nezaposlenim, boračkim kategorijama, uspješnim studentina … ukupno njih 28, koje je grad Trebinje napravio u 2017. godini.

„Drugi kolosjek su investicioni projekti i programi koje mi radimo. Ukupno je aktivno njih 40. Neki su realizovani, a neki se prenose u naredne godine. Što je veoma važno, svi oni su prepoznati u gradu i ono što nas motiviše je ljubav prema Trebinju. Želimo da uradimo što više, pa realizaciju mnogih projekata radimo prije procedura, kako bi Trebinje napravili ljepšom sredinom i za domaće i goste“, kazao je on.

Rejting.info