U Trebinju formirana tri nova vatrogasna društva -cilj brže reagovanje u slučaju požara

Na području Trebinja ubuduće će djelovati četiri dobrovoljna vatrogasna društva – Lastva, Zupci, Mosko-Jasen i Bjelasnica, potvrđeno je za Rejting.info u Gradskoj upravi.

Društvo u Lastvi je osnovano ranije, a tokom proteklih dana formirana su i preostale tri dobrovoljne vatrogasne jedinice u formi udruženja građana, sa ciljem da se brže reaguje u slučaju požara.

Za predsjednika društva na Zupcima izabran je Branko Kisin, prvi čovjek jedinice na Mosku biće Miro Krunić, dok će jedinica na Bjelasnici uskoro dobiti svog komandira.

Za ove namjene grad Trebinje je obezbijedio po 20.000 KM za svaku od tri novoformirane dobrovoljne vatrogasne jedinice.

U Trebinju djeluje i Teritorijalna vatrogasna jedinica.

Rejting.info