Turizam u Trebinju rapidno raste-Rekordan broj noćenja za prvih šest mjeseci 2018. godine

Prema podacima kojima raspolaže JU Turistička organizacija Grada Trebinja za prvih šest mjeseci 2018. godine u Trebinju je zabilježeno 37.028 registrovanih noćenja, što je gotovo 10.000 noćenja ili oko 36% više u odnosu na uporedni period 2017. godine kada je zabilježeno 27.236, čime je nastavljeno kontinuirano uvećanje obima turističkog prometa koji se u Trebinju bilježi u prethodnim godinama.

Samo za mjesec jun 2018. godine broj zabilježenih noćenja iznosi 11.323 što je za gotovo 3.500 noćenja ili oko 44% više u odnosu na mjesec jun 2017. godine i predstavlja najveći broj zabilježenih registrovanih noćenja na mjesečnom nivou u protekloj deceniji.

Broj registrovanih noćenja domaćih turista za prvih šest mjeseci 2018. godine iznosi 16.008 ili oko 43% ukupno zabilježenih noćenja, dok broj registrovanih noćenja inostranih turista za uporedni period 2018. godine 22.329 ili oko 57% ukupno zabilježenih noćenja za prvih šest mjeseci 2018. godine.

Najveći broj registrovanih noćenja inostranih turista za prvih šest mjeseci 2018. godine ostvarili su turisti iz Turske sa 24%, Srbije sa 21%, Francuske sa 14%, Južne Koreje sa 6%, Crne Gore sa 4%, i Kine sa 3% ukupno zabilježenih inostranih noćenja.

Kao i prethodnih godina Trebinje su grupno i individualno posjećivali turisti iz svih dijelova svijeta, a za prvih 6 mjeseci 2018. godine prostorije Turističkog informativnog centra posjetilo je 4.592 turista što je za preko 1.500 turista ili oko 50% više u odnosu na uporedni period 2017. godine kada je zabilježeno 3.071 posjeta. U pitanju su turisti iz 61 različite zemlje svijeta, a najveći broj ovih posjeta zabilježili su turisti iz Rusije, Srbije, Francuske, Španije, SAD-a, Njemačke, Poljske…

Na osnovu ovih podataka, može se zaključiti da se turizam u Trebinju kontinuirano kreće uzlaznom putanjom i da Trebinje spada u red rapidno rastućih turističkih destinacija koja svojim rezultatima u velikoj mjeri doprinosi poboljšanju ukupnog entitetskog i državnog obima turističkog prometa.

Foto: Trebinje Tour Guide

Turistička organizacija Grada Trebinja