Studenti Fakulteta za proizvodnju i menadžment posjetili gradilišta “HE Dabar”

Studenti fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje posjetili su gradilišta “HE Dabar” na kojima su u toku radovi koje izvodi kineska kompanija “Gezuba”


Dekana i studente je, u upravnoj zgradi, dočekao izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove, Ilija Tamindžija, koji je studente upoznao sa dinamikom radova i načinom finansiranja projekta.
!Sistem HE “Dabar” pripada hidroenergetskom sistemu HET-a i predstavlja najvažniju

hidroelektranu u sistemu “Gornji horizonti” . Riječ je o najvećem projektu te vrste na Balkanu u posljednjih 30 godina, vrijednom 338 miliona evra. Taj sistem, osim HE “Dabar”, predviđa i izgradnju HE “Bileća” i HE “Nevesinje”, istakao je Tamindžija.


Nakon toga, studenti su zajedno sa inženjerima obišli sva gradilišta hidoroelektrane “Dabar”: branu Pošćenje, tunel i ulaznu građevinu, te lokalitet mašinske zgrade.
Direktor “HE Dabar”, Slaviša Stajić, istakao je da ga raduje interesovanje studenata za posjetu najvećem projektu iz oblasti hidroenergije u ovom dijelu Evrope.

Sistem HE „Dabar“ sastoji se od akumulacije Nevesinje zapremine 61,80 miliona metara kubnih vode, zatim od brane Pošćenje derivacionog tunela dužine 12.140 metara sa ulaznom građevinom, potom vodostana, cjevovoda pod pritiskom, mašinske zgrade, kanala kroz Dabarsko polje dužine 6.360 metara, nasipa Grebak i Vranjača, koji imaju funkciju vodoodrživosti akumulacije-dodao je Stajić.
Slađan Orbović, zaposleni u HE “Dabar”, istakao je da je u posjeti gradilištima boravila prva grupa od 15 studenata 3. i 4. godine Falulteta za proizvodnju i menadžmet.
“Planirano je da druga grupa studenata posjeti gradilišta krajem juna. Veliku zahvalnost dugujemo ZP “Hidroelektrane na Trebišnjici” i MH “Elektroprivreda Republike Srpske” koji su obezbjedili prevoz do gradilišta, istakao je Orbović.
Dekan FPM- a, Obrad Spaić, izrazio je zahvalnost upravi “HET” i HE “Dabar” s nadom da će se saradnja nastaviti u narednom periodu.

Rejting.info