Rekordan Nacrt rebalansa budžeta: Sredstva projektovana bez dodatnog kreditnog zaduženja

Odbornici Skupštine grada Trebinja usvojili su danas Nacrt rebalansa budžeta u iznosu 28.424.000 KM, što je za 2.331.000 KM više u odnosu na budžet za ovu godinu.

Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović istakao je da su budžetska sredstva u Nacrtu rebalansa rekordna, kao i da su projektovana bez dodatnog kreditnog zaduženja.

Povećanje budžetskih sredstava od skoro devet odsto planirano je od neutrošenih sredstava iz ranijih godina, povećanjem koncesionih naknada i na osnovu dopisa obveznika naknade “Hidroelektrana na Trebišnjici” i povećanih primitaka za zemljište.

Skupština je prethodno usvojila odluku o raspodjeli neutrošenih namjenskih sredstava iz 2017. godine.

 /SRNA/