Potvrđeno – Gradska uprava koristi evropske standarde

 Predstavnicima Gradske uprave Trebinje danas je uručen sertifikat Standarda ISO 9000 kojim je potvrđeno da administrativna služba Grada koristi evropske standarde u svom radu.

Ivan Janićević, predstavnik sertifikacionog tijela Menadžment sistems certifikejšn iz Beograda uručio je sertifikat ISO 9001:2015 Luki Petroviću, gradonačelniku Trebinja.

Istaknuto je da ovaj sertifikat potvrđuje konkurentnost na globalnom tržištu, visok stepen i ujednačenost kvaliteta traženih usluga, a karakteriše ga i kontinuirano unapređenje svih procesa i međunarodno je priznat.

Petrović je istakao da Grad Trebinje ima definisane sve obrasce, proces rada, sve naloge, definisana sva odjeljenja, uključujući i Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu, koja je, takođe, obuhvaćena standardizacijom.


“Grad Trebinje će sa ovim certifikatom biti mnogo ozbiljnija lokalna zajednica, ne samo u Republici Srpskoj, nego i šire. Ovo je veoma važno za privlačenje investicija, jer će se znati da postoje procedure, da postoji mogućnost standardizovanih procesa, da je sve unaprijed definisano”, pekao je Petrović.

Grad Trebinje je proteklih godinu dana vrijedno radio na projektnoj implementaciji sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001.

Nakon završenog posla, uslijedio je proces sertifikacije i ustanovljeno je da je Gradska uprava usaglasila svoj sistem sa zahtjevima predmetnog standarda, da ga primjenjuje, kao i da ima punu kompetenciju za njegovo dalje unapređenje.

Sertifikat se dodjeljuje za period od tri godine.

Rejting.info