Održana promocija pjesničke zbirke „Кarina“ iz pera Maura Serafinija

Sinoć je u biblioteci održana promocija pjesničke zbirke „Кarina“ iz pera Maura Serafinija.

Mauro Serafini firentinski je pjesnik koji se do sada nije pojavljivao u javnosti,
tako da je prepjev zbirke Кarina njegovo prvo pojavljivanje pred čitalačkom
publikom. Zbirka Кarina, u prepjevu Elisa Bektaša, ne govori samo pjesničkim, već
i likovnim jezikom, jer je opremljena autorskim likovnim prilozima Mie Marić, likovne umjetnice iz Novog Sada.

Na promociji knjige publici su se obratili viši asistent na Likovnoj akademiji mr Igor Dutina, te Jelena Petrović koja je autor predgovora i likovna umjetnica Mia Marić.

Veče je imala posebnu čar, a prisutnima otkrivena je misterija Maura Serafina.

Veče je imala posebnu čar, a prisutnima otkrivena je misterija Maura Serafina.

Narodna biblioteka Trebinje