Grad Trebinje i Geografski Fakultet iz Beograda potpisali sporazum o saradnji – Fakultet stipendira jednog studenta iz Trebinja

Predstavnici Grada Trebinja i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu danas su potpisali Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji koji će značajno doprinijeti razvoju ove hercegovačke lokalne zajednice.

Sporazum su potpisali gradonačelnik Trebinja Luka Petrović i dekan Geografskog fakulteta Dejan Filipović koji su ukazali da će ova viskoškolska ustanova svojim stručnim kadrovima pomoći u analizama, revizijama, mišljenjima i sugestijama izrade prostornog plana grada Trebinja, urbanističkih i regulacionih planova.

Petrović je ukazujući na značaj ovog Sporazuma istakao da je veoma važno da grad Trebinje ne mijenja zamišljene obrise, već da on bude , kako je i Strategijom razvoja predviđeno , najpoželjniji manji grad na zapadnom Balkanu, naglašavajući da će se željeni cilj postići, upravo saradnjom sa beogrdaskim fakultetom.

„Ova nije jedina saradnja Grada Trebinja i Geografskog fakulteta, ona postoji i u drugim oblastima – školstvu, naučnim skupovima“, rekao je Petrović naglašavajući da je imati komunikaciju sa tom ustanovom od velikog značaja za Grad Trebinje i za razvoj nauke u ovom gradu.

Zadovoljstvo Sporazumom izrazio je i Filipović koji je istakao da je potpisan na obostrano zadovoljstvo.

„Ovaj sporazum je veoma važan i za Geografski fakultet.Mi raspolažemo dobrim kadrovima, imamo pet studijskih grupa – geografija, prostorno planiranje, zaštita životne sredine, turizmologija i demografija i nadam se da ćemo svojim znanjem i iskustvom doprinijeti razviju grada u koji rado dolazimo i sa kojim uspješno sarađujemo“, rekao je Filipović.

On je naglasio da kapaciteti Geografskog fakulteta stoje na raspolaganju Gradu Trebinju u smislu naučne i poslovne saradnje, te osnovnih primijenjenih i terenskih istraživanja.

„Među prvim značajnijim stvarima koje smo planirali u narednom periodu je izrada prostornog plana grada Trebinja, gdje će učestvovati predstavnici Faklulteta i eksperti u izradi plana.Imajući u vidi veliko iskustvo koje imamo iz Srbije , a radići i prostorni plan Republike Srpske prije nekoliko godina nema sumnje da će to biti stručno i dobro urađeno“, rekao je Filipović.

Filipović je najavio da će Geografski fakultet stipendirati jednog studenta iz Trebinja na master akademskim studijima, naglašavajući da to podrazumijeva finasiranje troškova školarine, izradu master rada i literaturu koja je neophodna za polaganje ispita.

Studen će izabrati jedan od pet smjerova na master studiju.

Filipović je napomenuo da Geografski fakultet planira i da Gradu Trebinju pokloni jedinstven sunčani časovnik po projektu profesora Milutina Tadića, čija će izrada početi već naredne nedjelje, ali i i bistu Jevta Dedijera.

Predstavnici Geografskog fakulteta su podsjetili da ove godine obilježavaju 125 godina postojanja i da im je jedna od prvih i videćih manifestacija bila organizovanje naučnih skupova o Jevtu Dedijeru i o prostorno planskom planiranju koji su se u prethodna tri dana održavala u Trebinju.

Rejting.info