ERS stabilan sistem, proizvodnja iznad planirane

 Direktor Elektroprivrede Republike Srpske /ERS/ Radmila Čičković poručila je danas u Trebinju da je cilj ovog sistema da održi stalnost poslovanja, da kontinuirano, redovno i kvalitetno snabdijeva potrošače u Republici Srpskoj, ali i da ostvari uštede u poslovanju.


Čičkovićeva je na svečanosti povodom 26 godina rada ERS-a izjavila da će i u narednom periodu ovaj sistem znatno da investira u energetske objekte, ali i da radi rekonstrukciju i modernizaciju važnih energetskih objekata koji daju 60 odsto proizvodnje električne energije.

“ERS se mora voditi i jačim kontrolama u smislu internih kontrolnih postupaka i procesa, kako bi na optimalan način upravljala ovim konglomeratom”, rekla je Čičkovićeva i dodala da ovaj sistem daje veliki procenat u razvoju ekonomije Srpske u smislu bruto dodane vrijednosti.

Ona je istakla neophodnost investiranja kako bi sistem mogao da funkcioniše, da bi bio održiv i imao stalnost poslovanja, izdvajajući neke od bitnijih projekata u koje se ulaže-hidroelektranu /HE/ Dabar instalisane snage 160 megavata kao i vjetroelektranu “Hrgud”, instalisane snage 10 megavata.

Kao neke od značajnijih aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu Čičkovićeva je navela odsumporavanje Termoelektrane Ugljevik, ali i drugih, koje će doprinijeti stabilnosti i razvoju sistema.

Govoreći o proizvodni rezulatima, Čičkovićeva je naglasila da je ova godina mnogo bolja od prethodne koja je zbog nezapamćeno loše hidrologije doprinijela takvoj i proizvodnji.

“U prvih pet mjeseci, u odnosu na plan, hidroelektrane imaju za 36 osto veću proizvodnju, a i termoelektrane su proizvele više od 10 odsto iznad plana. Kada je riječ o elektrodistrubucijama, tu su postignuti značajni razulati”, kaže Čičkovićeva i dodaje da su ti gubicu u posljednjih deset godina prepolovljeni.

Početka rada i dugogodišnjeg radnog procesa ERS-a prisjetio se i jedan od bivših direktora Drago Skulić koji je istakao da su i u vrijeme ratnih zbivanja nastojali da omoguće funkcionisanje sistema, iako su skoro svi dalekovodi bili porušeni, a Krajina dugo bila bez električne energije.

Skulić, koji je u ERS-u od prvog dana njenog rada, ističe da su veliku pomoć imali od Elektroprivrede Srbije.

“Osjećam srećno i zadovoljno danas kada vidim da se ovaj sistem razvija i da je to zdravo preduzeće kojim upravljaju odgovorni ljudi”, rekao je Skulić i poželio uspješan rad Čičkovićevoj.

U Sjedištu ERS–a u Trebinju danas je održana svečana radna sjednica kojoj su prisustvovali svi direktori kako matičnog tako i zavisnih preduzeća, te prethodni direktori koji su stvaraoci i graditelji ovog preduzeća.

Srna