Zajednički se boriti protiv prirodnih katastrofa

 

Lokalne zajednice iz Republike Srpske treba da zajedno sa onima iz zemalja regiona apliciraju za određene projekte kako bi dobili sredstva da nabave opremu neophodnu u slučaju požara, zemljotresa i svih rizika od katastrofa, izjavila je danas u Trebinju predstavnik Saveza opština i gradova Republike Srpske Sanja Krunić.

Krunićeva, koja je i menadžer na regionalnom projektu “Izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj Evropi – akciona mreža”, istakla je neophodnost saradnje radi postizanja boljih rezultata u borbi protiv prirodnih katastrofa.

Sastanak je organizovala Republička uprava Civilne zaštite u saradnji sa Savezom opština i gradova Srpske u okviru projekta koji finansira EU sa 577.000 evra.

Direktor Republičke uprave Civilne zaštite Mile Međed kaže da je na sastanku razgovarano o saradnji lokalnih zajednica u borbi protiv požara otvorenog prostora, napominjući da je akcenat stavljen i na zainteresovanost lokalnih zajednica sa ovih prostora za zaštitu od zemljotresa.

“Želimo da zainteresujemo predstavnike svih službi istočne regije, nadležnih za prevenciju i borbu protiv elementarnih nepogoda, da se upoznaju o projektima UNDP-a i da apliciraju za njih zajedno sa zemljama regiona”, naveo je Međed.

Koordinator projekta UNDP-a u BiH Vedran Ibrulj kaže da je cilj projekta jačanje urbane otpornosti i povezivanje jedinica lokalne samouprave po pitanju smanjenja rizika od katastrofa kreiranjem mehanizma za udruživanje.

“Ti mehanizmi treba da omoguće jedinicama lokalne samouprave da zajednički djeluju u rješavanju mnogobrojnih problema sa kojima se suočavaju kada su u pitanju katastrofe. Ovakav pristup treba da doprinese većoj efikasnosti i boljem iskorištavanju skromnih resursa za borbu protiv katastrofa”, naveo je Ibrulj.

Sastanku su prisustvovali predstavnici svih službi regije istočna Hercegovina za prevenciju i borbu protiv elementarnih nepogoda.

SRNA