U Gradu sunca sve urađeno na vrijeme – riješeni imovinsko-pravni odnosi

Najčešći kamen spoticanja u imovinsko-pravnim odnosima na području Republike Srpske su legalizacija objekata, izgradnja privrednih subjekata, dok pojedine područne jedinice imaju probleme sa starom evidencijom, odnosno neažurnim zemljišnim knjigama, rečeno je danas u Trebinju na regionalnom sastanku Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove /RUGIP/ sa šefovima područnih jedinica u Hercegovini.


Zamjenik direktora RUGIP-a Srđan Radulj naveo je da je cilj sastanaka poboljšanje saradnje sa jedinicama lokalne samouprave.

“Naši prioriteti biće usklađeni sa prioritetima lokalne samouprave, jer želimo da budemo jedna od karika koja će pomoći njihovom bržem razvoju”, istakao je Radulj.

Kada je riječ o Hercegovini, Radulj je naveo da se postupci eksproprijacije vrše u kontinuitetu za potrebe Termoelektrane “Gacko”, dalekovoda Gacko-Nevesinje i Male hidroelektrane “Dabar”.

“Na sastanku će biti riječi o spornim predmetima svake lokalne zajednice, pogotovo o imovinsko-pravnim odnosima čije bi rješavanje pomoglo u dovođenju investitora na ovo područje”, najavio je Radulj.

Šef trebinjske Područne jedinice Republičke uprave za geodetsko-imovinsko pravne poslove Slobodanka Pudar Ivanović rekla je da je u Trebinju bilo dosta zahtjeva za legalizaciju, podsjećajući da su pretprošle zime u 200 predmeta izvršili geodetsko-tehničko snimanje radi legalizacije, ali da je postupak kod većine “zapeo” zbog velikih troškova.

“To već nije naša greška, već onih koji krenu u bespravnu gradnju”, navela je Ivanovićeva i dodala da nije bilo rušenja bespravnih objekata, jer se uvijek pronađe neki balans da ne bi bilo štete po građane.

Ona je rekla da problema nije bilo ni o pitanju eksproprijacije na području Trebinja, navodeći da su nedavno završili posljednji predmet u vezi sa istočnom obilaznicom i da su sada u fazi početka poslova u vezi sa vodosnabdijevanjem kroz više katastraskih opština.

“Do sada nije bilo problema, kao ni potrebe ulaziti u posjed sa policijom, jer ljudi pristanu na dogovor o naknadi”, kaže Ivanovićeva.

Ona je kao neke od problema navela staru evidenciju, zemljišnu knjigu koja je dosta neažurna i netačna, te dodala da su uspostavili jedinstvenu evidenciju – pet katastarskih opština.

“Tamo gdje se pravi Grad sunca uspostavili smo jedinstvenu evidenciju. Da to nismo uradili bilo bi zemljišno knjižnih vlasnika do kojih se ne može doći kao i neriješenih imovinskih odnosa”, napomenula je Ivanovićeva.

Šef područne jedinice Bileća LJilja Aleksić navela je kao jedan od problema neažurne zemljišne knjige i istakla da je ova područna jedinica jedna od onih koje su najviše uradile na uspostavljanju katastra nepokretnosti.

Načelnik opštine Foča Radoslav Mašić ukazao je na problem kadrovske nepopunjenosti, navodeći da nemaju dovoljno zaposlenih da bi mogli adekvatno odgovoriti svim poslovima.

Srna