Riješeni problemi plavljenja naselja

U Trebinju je završena izgradnja kolektora oborinske kanalizacije u ulici Nova u Zasad polju, što će omogućiti da se oborinske vode iz naselja Hrupjela i visinskih područja Zasada prevode u korito Trebišnjice, potvrdio je Srni načelnik gradskog Odjeljenja za prostorno uređenje Marko Rikalo.

 

On kaže da je za ove radove iz gradskog budžeta izdvojeno 300.000 KM, te napominje da će na ovaj način biti stvoreni uslovi i za nesmetan urbani razvoj nove gradske zone.

Rikalo je istakao da će sada sa dva kolektora u paru koje se spuštaju iz Hrupjela i Zasada, prvi put u putpunosti vode biti iskontrolisane i neće praviti probleme kao do sada.

“Time će biti riješeni problemi plavljenja i naselja u krugu nekadašnjeg Luča i novog koji se gradi u Zasad polju, ali i domaćinstava u Zasadu koji je jednim dijelom plavio od oborinskih voda”, kaže Rikalo.

On ističe da je izgradnja kolektora u ulici Nova bila složen poduhvat za projektovanje i izvođenje, jer je urbanizacijom prostora u krugu nekadašnjeg “Luča” dodatno smanjen ionako nepovoljan pad, neophodan za izgradnju ove infrastrukture.

“Odabirom cijevi većeg profila uspjeli smo da sve oborinske vode – sa Klisa, hrupjelske i zasadske vode, tim kolektorom dovodemo do rijeke Trebinjšice. Na samom ulazu u rijeku postavljen je tablasti zatvarač, koji će u uslovima visokog vodostaja spriječavati povratni udar, odnosno upliv voda Trebišnjice u oborniski kanal, a vode koje dolaze kanalom će hidropumpnom opremom biti prepumpavane i posebnom cijevi prebacivane u Trebišnjicu”, pojasnio je Rikalo.

Završetak kolektora oborinske kanalizacije bio je preduslov da se krene u izgradnju i asfaltiranje nove ulice koja će se prostirati od zgrade školskog centra i naselja Luč do magistralnog puta za Mostar.

SRNA