Počela izgradnja zgrade za korisnike kolektivnog smještaja u Trebinju

U Trebinju je danas na lokalitetu Zasad polje, ozvaničen početak radova na izgradnji stambenog objekta sa 48 stanova za raseljena lica, korisnika kolektivnog smještaja u ovom gradu.

Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš istakao je da će završetkom ovog projekta, čija je vrijednost oko 1.850.000 KM, nakon dužeg perioda u potpunosti biti stambeno riješeni svi korisnici kolektivnog smještaja na području Trebinja.

On je napomenuo da je Grad Trebinje za potrebe zgrade obezbijedio zemljište, neophodnu dokumentaciju i infrastrukturu.

Čordaš je istakao da će ovim projektom biti riješeno stambeno pitanje za deset porodica iz barake u Lastvi, te lica kojima resorno ministarstvo plaća kolektivni smještaj.

“Trebinje smo za 2019./2020. godinu uključili u još jedan projekat gradnje zgrade od 15 stanova i tri korisnika za individualnu stambenu izgradnju”, naveo je Čordaš i dodao da su svi ovi projekti ne samo socijalnog karaktera, već i razvojnog.

On je rekao da veliki investitori postaju ministarstva Republike Srpske i Federacije, ali i lokalne zajednice.

“Na području BiH veliki broj ljudi je još zainteresovan ili za povratak ili da im se imovima obnovi. Ako ne možemo da im nadoknadimo štetu nastalu u proteklom ratu, moramo imati instrumente da im pomognemo”, kaže Čordaš.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac podsjetila je da se BiH zadužila sa 120 miliona KM kredita kod Razvojne banke Savjeta Evrope, a cilj je da se zatvori 121 kolektivni centar od ukupno njih 156.

“Ostalu obavezu njihovog zatvaranja preuzela su entiteska ministarstva”, istakla je Borovčeva i izrazila zadovoljstvo što će Trebinje dobiti takvu zgradu, što je dokaz da ova lokalna zajednica vodi računa o ovoj kategoriji stanovništva.

Borovčeva kaže da će stanari živjeti u stanovima koji će biti urađeni po evropskom modelu socijalnog stanovanja, ističući da je Grad Trebinje stvorio sve zakonske uslove za takav ambijent.

Ona je pojasnila da to znači da stanovi ostaju u vlasništvu lokalnih zajednica, na način da lica koja se useljavaju postaju korisnici stanova, sa mnogo benefita, jer će plaćati stanarinu shodno svojim socijalni mogućnostima.

“Grad će sve ostalo da finansira. To su i određeni tereti za lokalne zajednice, ali su se obavezale da na takav način rješavaju pitanje svojih najugroženijih stanovnika”, kaže Borovac.

Ona je naglasila da je Grad Trebinje korisnik i regionalnog stambenog programa kojim se rješavaju pitanja interno raseljenih lica kao najugroženijih kategorija, onih koji su odlučili da ostanu u ovoj lokalnoj zajednici.

“Radimo zajednički, kolegijalno i profesionalno, vraćamo povjerenje jednih prema drugima kako unutar BiH, tako i u cijelom regionu, jer ovaj projekat nije državni, već i regionalni”, rekla je Borovac.

Kao posebnu korist od ovih projekata ona je navela ekonomsko jačanje i popravljanje ekonomske situacije u BiH, jer sve objekte gradi domaća radna snaga.

Ona je napomenula da će se kroz rješavanje kolektivnih centara u BiH izgraditi 82 zgrade u 45 opština, a kroz regionalni program još 70 zgrada, ističući da na ovaj način BiH istovremeno ispunjava obaveze na putu EU o smanjenju siromaštva i ispravljanja posljedica iz prošlosti.

Predsjednik Skupštine Grada Trebinja Dragoslav Banjak istakao je značaj izgradnje zgrade koja se gradi u okviru projekta pod nazivom “CEB dva”, dodajući da će korisnici kolektivnog smještaja dobiti mogućnost za komforniji život.

On je napomenuo da se u okviru projekta realizuje i rekonstrukcija Doma penzionera u Trebinju, gdje je smješteno 20 raseljenih.

Direktor Doma penzionera Rajko Ćapin je rekao da su raseljena lica izrazila želju da ostanu u ovom objektu gdje imaju cjelodnevnu njegu.

Srna