Građani BiH bi do kraja godine mogli dobiti 4G mrežu

Vijeće ministara BiH odgovorilo je na pitanje SBB-ovog zastupnika Mirsada Đonlagića, a koje se odnosi na uvođenje 4G mreže u BiH. Izvršna vlast je navela kako su tačne tvrdnje da BiH kasni s uvođenjem mobilne mreže 4G/LTE i da je naša zemlja posljednja država u Evropi koja uvodi 4G.

“Razlog kašnjenja uvođenja 4G/LTE je kašnjenje u donošenju provedbenih propisa za korištenje radiofrekvencijskih opsega za razvoj širokopojasnih mobilnih mreža i kašnjenje procesa prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u BiH, koji je veoma bitan za oslobađanje spektra, značajnog za efikasan način pokrivanja šire teritorije BiH”, navode iz Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH navelo je da su proteklih godine realizovane aktivnosti koje omogućavaju uvođenje mobilnih mreža 4G/LTE. Naime, Vijeće ministara BiH u maju 2017. godine usvojilo je Politiku sektora elektronskih komunikacija BiH za period 2017.-2021. godine i Akcioni plan za realizaciju politike, čime je stvoren okvir za uvođenje 4G/LTE mreža u BiH.

“Iako proces prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u BiH nije u potpunosti završen, spektar 800 MHz je u potpunosti oslobođen i raspoloživ za 4G/LTE”, piše u odgovoru.

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) BiH izradila je Nacrt odluke kojom se utvrđuje način i uvjeti pod kojima će biti dodijeljene dozvole za 4G/LTE postojećim licenciranim mobilnim operaterima u BiH te cijena, način i postupak plaćanja dozvole, kao i namjena uplaćenih sredstava.

“U toku je usaglašavanje teksta Nacrta odluke između predstavnika Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Ministarstva saobraćaja i veza RS-a i Regulatorne agencije za komunikacije BiH. Prijedlog prethodno navedene odluke bit će dostavljen Vijeću ministara BiH na usvajanje do kraja juna 2018. godine”, ističu iz Vijeća ministara BiH.

Nakon što Vijeće ministara BiH usvoji navedenu odluku, RAK će postojećim licenciranim operatorima u BiH izdati dozvole za 4G/LTE.

“Usluge 4G/LTE mreže trebale bi biti na raspolaganju korisnicima u BiH do kraja 2018. godine”, zaključuju iz Vijeća ministara BiH.

4G mreža je četvrta generacija mobilne komunikacijske tehnologije koja omogućava iznimno brz internet i do 150 Mbit/s, a moguće su i veće brzine.

Klix.ba