U Bolnici Trebinje otvara ce hiperbarični centar -savremene medote liječenja mnogih bolesti

U Trebinju će u ponedjeljak, 18. Juna biti otvoren Centar za hiperbaričnu i podvodnu medicinu gdje će pacijentima biti omogućene savremene metode u prevenciji i liječenju bolesti i mnogih povreda i trovanja uz uputnicu porodičnog ljekara.


Novoosnovani HBO centar, ZU SA za baromedicinu “Baromed” sa sjedištem u JZU BolnicaTrebinje opremljen je po najvišim evropskim standardima.
Komora je opremljena najsavremenijim kompjuterizovanim pultom kao i pultom za manuelno upravljanje komorom.


Stručni tim eksperata i saradnika, specijalista pomorske i hiperbarične medicine kao i medicinskih tehničara sa dodatnom edukacijom u oblasti hiperbarične medicine zadužen je za pružanje vrhunske medicinske usluge iz ove oblasti.
Opredjeljenje je da se kontinuiranim praćenjem najnovijih naučnih saznanja u oblasti hiperbarične medicine postižu vrhunski rezultati u liječenju širokog spektra bolesti indikovanih za ovu vrstu terapije.
HBO terapija je lijek izbora kod gasne gangrene, trovanja ugljen-monoksidom i dekompresione bolesti. U tim slučajevima hiperbarična oksigenacija spašava život.

HBO terapija ima veliki značaj kod komplikacija dijabeta, hroničnih rana, problema sa cirkulacijom, infekcija kostiju, gangrene, gde se uz medikamentoznu i hiruršku terapiju značajno smanjuje vrijeme zarastanja, smanjuje broj amputacija, poboljšava kvalitet života
Ističe se da se ubrzava proces rehabilitacije nakon moždanog udara kao i nakon određenih operativnih zahvata.


Hiperbarična oksigenacija se primenjuje u brojnim granama medicine: urgentna medicina, hirurgija, vaskularna hirurgija, neurologija, dermatovenerologija, reumatologija, ortopedija, plastičnai rekonstruktivna hirurgija, urologija, ginekologija, ORL, oftamologija, hematologija.
 HBO tretmani imaju svoje mjesto i u prevenciji kod zdravih ljudi i kod sportista. Poboljšava opšti psihofizički status i sve češće se primenjuje u tretiranju menadžerske bolesti.

HBO tretmani se kod sportista primenjuju u cilju redukcije otoka i bola u akutnoj fazi, ubrzavanje zarastanja nakon fraktura kostiju i povreda mekih tkiva a naročito u cilju ubrzavanja oporavka usled iscrpljenosti i što bržeg povratka aktivnom treningu.

Što se tiče primjene u kozmetici, HBO tretman se koristi zbog uticaja na ćelijski metabolizam, ubrzane sinteze kolagena i poboljšanja elastičnosti kože. Hiperbarična oksigenacija je danas neodvojivi deo antiage-ing medicine.
Kapacitet HBO centra “Baromed” je jedna jednomjesna kiseonička hiperbarična komora a u procesu nabavke je još jedna ista.
Osim audio-vizuelnog kontakta sa pacijentom u komori obezbjeđen je imedicinski monitoring, praćenje kliničkog stanja pacijenta tokom trajanja HBOT.
Opredjeljenje za jednomjesnu kiseoničku hiperbaričnu komoru zasnovano je na indivudualnom pristupu liječenja.
Pacijentu se u atmosferi čistog 100% medicinskog kiseonika pod terapijskim pritiskom većim od atmosferskog pruža beskompromisna medicinska HBO terapija.
Rejting.info