(VIDEO) Pogledajte reakcije mačaka na zemljotres!

Smatra se da neke životinje, poput mačaka, žaba, zmija i riba, mogu predvideti potrese – zbog izoštrenih čula kojima osete podrhtavanja, buku i promene u temperaturi.

Iako se ne zna zašto mačke naizgled predosete potres, pretpostavlja se da reaguju na dramatično povećanje statičkog elektriciteta u vazduhu koji, kako se čini, prethodi potresima. Mačke poseduju sposobnost reagovanja na nagle promene u jačini Zemljinog magnetnog polja.

Činjenica je da se mačke jako uzbude pre svakog potresa, što dokazuju brojne snimci na društvenim mrežama.