Privremeno se ograničavaju kamatne stope u Srpskoj i FBiH

Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBiH) usvojio je na današnjoj sjednici odluku o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa.

Primarni ciljevi odluke su izbjegavanje naglog rasta kamatnih stopa u FBiH, odnosno zaštita korisnika finansijskih usluga, stabilnost bankarskog sistema u smislu uticaja efekata odluke na kvalitet kreditnog portfolija banaka, te postizanje makroekonomske ravnoteže, saopšteno je iz ove agencije.

Ova odluka ima za cilj pravovremeno upravljanje kreditnim rizikom, formiranje dodatnih rezervi za očekivane kreditne gubitke i ublažavanje posljedica potencijalno značajnog porasta iznosa otplate duga, navodi se u saopštenju.

Primjenom ove odluke od banaka se zahtijeva jačanje procesa i kontrola u cilju planiranja, analiziranja i praćenja efekata poremećaja koji su vezani za rast kamatnih stopa i druge makroekonomske poremećaje.

Očekuje se da će donesene mjere Agencije ograničiti postupke banaka koji bi mogli nepovoljno uticati na građane i privredu, te u konačnici i na rast sistemskih rizika.

Odluka predviđa povećanje minimalnih stopa koje su banke u obavezi da primjenjuju za očekivane kreditne gubitke u slučaju značajnijeg rasta kamatnih stopa.

Odredbe odluke naročito utiču na zaštitu korisnika finansijskih usluga, a što podrazumijeva da banka neće povećati kamatnu stopu iznad nivoa koji se smatra značajnim, ukoliko procijeni da će navedeno povećanje kamatne stope imati uticaja na kreditnu sposobnost korisnika finansijske usluge, te bi isto dovelo korisnika finansijske usluge u status neizmirenja obaveza.

U skladu sa navedenim, banka može takvom korisniku finansijske usluge ponuditi mogućnost modifikacije kreditne izloženosti.

Takođe, odluka ima za cilj da dodatno stimuliše banke da iznađu način zadržavanja kamatnih stopa na razumnim nivoima, kako bi se izbjegli negativni efekti na privredu i stanovništvo, što direktno utiče na izbjegavanje rizika gubitka banke usljed nemogućnosti izmirenja obaveza prema banci.

Potrebno je da banke planiraju adekvatno upravljanje kamatnom induciranim kreditnim rizikom, što podrazumijeva, između ostalog, poređenje aktuelnog nivoa kamatnih stopa u odnosu na nivoe kamatnih stopa na referentni datum, projekcije rasta kamatnih stopa i efekte povećanog kreditnog rizika, ukazali su u ovoj agenciji.

Na osnovu navedenog, banka će preduzimati mjere za umanjenje kreditnog rizika i posljedice za korisnike kredita.

Kroz preventivno i plansko djelovanje koje predviđa ova odluka, ekonomski poremećaji, usljed rasta kamatnih stopa, za bankarski sistem FBiH biti će umanjeni, a potencijalne dugoročne štete koje bi nastale kroz rast udjela nekvalitetne aktive u bilansima banaka biti će izbjegnute, ocijenili su u federalnoj Agenciji za bankarstvo.

/SRNA/