U trebinjskoj biblioteci predavanje “Satirični smijeh Radoja Domanovića u svom i našem vremenu”

U Narodnoj biblioteci Trebinje u petak, 10. novembra od 18.00 časova održaće se predavanje prof. dr Gorana Maksimovića na temu “Satirični smijeh Radoja Domanovića u svom i našem vremenu”.


Goran Maksimović (Foča, 24. septembar 1963) je srpski istoričar književnosti, književni kritičar, antologičar i profesor Univerziteta u Nišu.
Studije književnosti završio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1987. godine, a postdiplomske na Filološkom fakultetu u Beogradu 1993. godine, gdje je magistrirao sa temom Branislav Nušić kao pripovjedač, kod prof. dr Jovana Deretića. Pod mentorstvom istog profesora doktorirao je 11. jula 1997. godine na temi Tipovi smijeha u srpskoj umjetničkoj prozi 19. vijeka na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Predsjedništvo SANU, na osnovu Odluke Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu i uz saglasnost Senata Univerziteta u Nišu, imenovalo ga je 19. maja 2014. godine za načelnika Odsjeka za jezik i književnost Stručno-naučnog vijeća Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu.