Kulturni centar Trebinje: Gust raspored dešavanja za 2021. godinu (VIDEO)

Kultura se pokazala jednim od najžilavijih segmenata društva u doba pandemije. Kulturni centar Trebinje u prošloj godini radio je odlično uprkos teškim uslovima pandemije, a za 2021. godinu ima gust raspored planova.

HERCEG TV