14.2 C
Trebinje
Srijeda, 7 Decembra, 2022
Naslovnica Republika Srpska Za izgradnju i opremanje nove bolnice u Trebinju Vlada RS izdvaja 128.500.000...

Za izgradnju i opremanje nove bolnice u Trebinju Vlada RS izdvaja 128.500.000 KM

Nova bolnica trebinje.jpg

Vlada Republike Srpske se na današnjoj sjednici upoznala sa Informacijom o Sporazumu o međusobnoj saradnji i podjeli obaveza u realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove JZU Bolnica Trebinje između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Grada Trebinje i JZU bolnica Trebinje i istu je prihvatila.

  Vlada je ovlastila ministra zdravlja i socijalne zaštite da potpiše Sporazum o međusobnoj saradnji i podjeli obaveza u realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove JZU Bolnica Trebinje između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Grada Trebinje i JZU bolnica Trebinje.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Idejno arhitektonsko-građevinski projekat za izgradnju i opremanje novog objekta JZU Bolnica Trebinje, bruto građevinske površine 17.826 m2 sa procjenjenom projektanskom vrijednosti svih radova i opreme za izgradnju i opremanje po sistemu „ključ u ruke” koja iznosi 109.850.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 128.524.500,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Prema Projektu, novi objekat bolnice čine glavni dio objekta, spratnosti P+3 (prizemlje i tri sprata), stacionar spratnosti P+2 (prizemlje i dva sprata) i poliklinika spratnosti P+2 (prizemlje i dva sprata). Neposredno uz novi objekat bolnice planiran je i objekat tehničkog bloka sa svim pratećim sadržajima, kao i nadstrešnica sa osam parking mjesta za sanitetska vozila bolnice. Planirano je da objekat ima 223 kreveta, kao i medicinsku opremu koja treba da zadovolji standarde moderne bolnice izgrađene u skladu sa posljednjim tehnološkim dostignućima, po visokim medicinskim standardima za pružanje planiranih medicinskih usluga.

Planirani novi objekat bolnice lociran je u gradskom naselju Pridvorci 1, u neposrednoj blizini magistralnog puta M20 (Trebinje-Herceg Novi), a predviđen je i dovoljan broj parking mjesta.

Vlada je zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da izradi tendersku dokumentaciju i provede proceduru međunarodnog javnog poziva za nabavku glavnog izvođača projekta za „Projektovanje, izgradnju i opremanje nove  JZU bolnica Trebinje po principu „ključ u ruke”. Vlada je saglasna da se finansijska sredstva za realizaciju projekta obezbijede iz Budžeta Republike Srpske.