U Gacku raspisan Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2021/2022. godinu

Načelnik Opštine Gacko raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2021/2022. godinu.

Redovni studenti II, III, IV, V, i VI godine studija, apsolventi, studenti master studija i studenti prve godine studija koji su završili sve razrede srednje škole sa odličnim uspjehom, a prvi put upisuju prvu godinu studija, koji imaju stalno mjesto prebivališta u opštini Gacko, imaju pravo da podnesu zahtjev Opštini Gacko za dodjelu stipendije, ukoliko to pravo nisu ostvarili na drugi način.

Uz zahtjev studenti su dužni priložiti:

  • Uvjerenje o redovnom školovanju;
  • Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta;
  • Izjavu da nije korisnik stipendije (kredita) odobrenog od strane drugog pravnog lica;
  • Kyćny listu.

Potrebno je priložiti i dokaze koji se odnose na sledeće kategorije:

  • Dokaz o statusu djece poginulih boraca, djece umrlih boraca ili djece ratnih vojnih invalida I – IV kategorije invalidnosti i djece bez jednog ili oba roditelja;
  • Dokaze o prihodima porodičnog domaćinstva (Uvjerenje o prosjeku plata, potvrda sa Biroa za zapošljavanje ili poslednji ček od penzije (u zavisnosti od statusa navedenih članova porodičnog domaćinstva);
  • Uvjerenje o prosjeku ocjena u toku dosadašnjeg školovanja.

Naknadno predati i nepotpuni Zahtjevi neće biti razmatrani.

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti na protokol (kancelarija broj 1) Opštine Gacko. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj 059/222 – 349.

Konkurs je otvoren do 30. 11. 2021. godine.