Uskoro sistem za kontrolu i evidentiranje motornih vozila

Granična policija BiH u 2019. godini planira projekat uspostavljanja sistema za kontrolu i evidentiranje motornih vozila na graničnim prelazima.

Nadogradnja aplikacije kojom će biti vršeno automatsko čitanje registarskih tablica na graničnim prelazima u potpunosti će uskladiti granične provjere u BiH sa standardima policijskih agencija zemalja EU.

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić precizira u intervjuu Srni da je projekat u fazi izbora izvođača i da će biti realizovan na svim graničnim prelazima.

Uvođenjem ovog sistema, policijski službenici imaće automatski pristup relevantnim bazama podataka i na osnovu provjere registarskih tablica moći će da utvrde da li vozilo traži neko nadležno tijelo i treba li da budu preduzete određene mjere.

Galić navodi da su planirani i rekonstrukcija i proširenje sistema video-nadzora na 59 međunarodnih graničnih prelaza, s ciljem poboljšanja razmjene informacija i integrisanog upravljanja granicom BiH.

Ovim sistemom, napominje on, biće omogućen nadzor graničnih prelaza sa lokalnog, regionalnog i centralnog nivoa.

Video-nadzor graničnih prelaza omogućiće i obezbjeđivanje dokaza za pravosudne institucije s ciljem sprečavanja korupcije, te rekonstrukciju spornih događaja u zonama pod nadzorom, kontrolu, kao i praćenje poslovnih procesa i poštovanja zakonitosti u postupanju službenika.

Oba projekta finansira EU.

Ralizacijom trećeg programa – projekta elektronske evidencije dosijea sektora i dnevnika događaja, koji finansira Vlada Švajcarske, biće omogućeno da policijski službenici na brz, pouzdan i jednostavan način vode jedinstvenu evidenciju o događajima i dosijee sektora u elektronskoj formi.

Galić napominje za Srnu da je Granična policija BiH u prošloj godini maksimalno angažovala materijalno-tehničke i ljudske resurse, zbog čega su u brojnim oblastima rada rezultati bolji u odnosu na 2017.

On podsjeća da je u više navrata javno govorio o kadrovskom manjku koji je evidentan problem za dalji razvoj Granične policije, ističući da i dalje očekuje podršku nadležnih institucija BiH radi rješavanja tog problema.

Zbog stanja na granici u vezi sa ilegalnim migrantima veći broj službenika Granične policije BiH interno je preraspoređen na poslove pojačanog nadzora granice BiH u jedinice na granici sa Srbijom i Crnom Gorom.

Istovremeno, navodi Galić, tokom ljeta, agencija je bila suočena sa pojačanom frekvencijom saobraćaja.

“Zbog upražnjenih mjesta policijskih službenika najčešće nismo u mogućnosti da obavljamo graničnu kontrolu na većem broju ulaznih i izlaznih traka na infrastrukturno zadovoljavajućim prelazima. To se odnosi na Bijaču, Raču, Orašje i druge prelaze, što bi znatno smanjilo gužve”, ističe Galić.

U prošloj godini, Granična policija BiH spriječila je 15.239 ilegalnih prelazaka državljana visokog migracionog rizika.

Prošle godine je znatno povećan broj otkrivenih krivičnih djela u vezi sa krijumčarenjem ljudi.

Prema Galićevim riječima, u prvih 11 mjeseci prošle godine evidentirano je 3.897 prelazaka granice BiH za 1.843 lica koja se nalaze u bazama potraga.

Oduzeto je 340 dokumenata za koje postoji sumnja da su falsifikovani, što je povećanje za 136 odsto otkrivenih dokumenata u odnosu na isti period 2017. godine.

/SRNA/