Priznanje za ERS na CIGRE Srbija 2019.

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” učestvovala je na 34. savjetovanju srpskog nacionalnog komiteta Međunarodnog savjeta za velike električne mreže – CIGRE Srbija koji je održan u Vrnjačkoj Banji od 2. do 6. juna 2019. godine.

Savjetovanje ima cilj da stručnoj javnosti predstavi najnovija tehnička znanja i iskustva iz oblasti proizvodnje, prenosa, distribucije i tržišta električne energije, i da pokaže spremnost domaćih stručnjaka da odgovore na brojne zahtijeve i izazove koji se postavljaju pred elektroenergetski sektor.

Na savjetovanju je učestvovalo više od hiljadu stručnjaka, naučnika i poslovnih ljudi iz Republike Srpske, Srbije i država iz regiona, a ERS je kao jedan od generalnih pokrovitelja manifestacije, putem promo pulta, prezentovala projekte u toku, kao i planirane investicije.

 

Za doprinos u radu, napretku kao i učešće na manifestciji MH “Elektroprivreda Republike Srpske” dodijeljena je plaketa koju je u ime kompanije primio izvršni direktor za finansijske poslove MH “ERS” Darko Milunović.

Rejting.info