Ovo su zaključci o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, nakon uvodnog izlaganja na posebnoj sjednici Parlamenta Srpske, pročitala je osam zaključaka u vezi sa antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda BiH koje su usaglasili i potpisali predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, SDS-a Mirko Šarović, PDP-a Branislav Borenović, DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, SP-a Petar Đokić, NDP- Dragan Čavić, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić i vršilac dužnosti predsjednika DNS-a Nenad Nešić.
Narodna skupština Republike Srpske (Foto: banjaluka.rs.ba) -

Narodna skupština Republike Srpske (Foto: banjaluka.rs.ba)

Zaključci u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH:

1. Narodna skupština Republike Srpske potvrđuje privrženost Republike Srpske Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH, posebno izvornom tekstu Ustava BiH kao Aneksa 4.

2. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje predstavnike Republike Srpske u instuticijama BiH da predlože u Parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH.

3. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da nastavi ranije započete pregovore sa Vladom Federacije BiH sa ciljem definisanja granične linije između Republike Srpske i Federacije BiH, a u skladu sa Aneksom 2 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

4. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje predstavnike Republike Srpske u institucijama BiH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BiH do usvajanja Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH i njegovog stupanja na snagu.

5. Narodna skupština Republike Srpske naglašava da je Republika Srpska strana potpisnica svih aneksa Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, samim tim i Aneksa 4 koji je Ustav BiH.

6. Narodna skupština Republike Srpske potvrđuje da su visoki predstavnici i Ustavni sud BiH kršili Dejtonski sporazum i Ustav BiH i na taj način izmijenili politički sistem suprotno Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH, a koji je ugovor međunarodnopravnog karaktera.

7. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje sve institucije Republike Srpske da ne prihvataju i ne provode bilo kakve buduće antidejtonske i nedemokratske odluke Visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH.

8. Narodna skupština Republike Srpske traži da predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima BiH obavijeste Narodnu skupštinu o provođenju ovih zaključaka u roku od 60 dana.

RTRS