Međunarodna karta za osiguranje automobila više nije zelene boje

Međunarodna karta za osiguranje automobila ili zeleni karton više nije zelene boje. Sve države članice Sistema zelene karte, čija je članica i Bosna i Hercegovina, od 1. jula 2020. dužne su prihvaćati i zeleni karton na bijelom papiru.

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini štampa međunarodnu potvrdu o postojanju osiguranja od automobilske odgovornosti, bez obzira u kojoj je boji (bijeloj ili zelenoj) i Biro ih distribuira prema društvima za osiguranje, svojim članicama. Stari format zelene karte u upotrebi od 1949. godine, tako da se smatra zastarjelim.

Međutim, zbog niza zakonskih propisa koji regulišu osiguranje od automobilske odgovornosti za štete pričinjenje trećim licima, osiguranici u BiH ne mogu sami štampati zeleni karton, već ga i dalje mogu direktno preuzimati od svojih društava za osiguranje, zajedno sa policom osiguranja.

Avaz