Crna Gora: Zatvaraju se prodajni objekti, ukida se taksi…

Ministarstvo zdravlja Crne Gore donijelo je večeras nove privremene mjere zaštite građana od širenja virusa korona i više preporuka među kojima i zabranu rada trgovinskih objekata, osim apoteka i objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem, sredstvima za higijenu, motornim gorivima, građevinskim proizvodima, sredstvima za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, te proizvoda za ishranu i liječenje životinja.
Podgorica            (Foto: Fotolia/ Ddsign) -

Podgorica (Foto: Fotolia/ Ddsign)

Među privremenim mjerama koje su donesene na sjednici Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, jeste i obustava taksi prevoza, stavljanje zaliha zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava koje posjeduju veledrogerije, na raspolaganje sistemu javnog zdravstva Crne Gore, uz novčanu naknadu po tržišnim cijenama, izmjena sistema funkcionisanja zdravstvenog sistema u dijelu pružanja zdravstvenih usluga, saopšteno je iz Službe Vlade za odnose sa javnošću nakon sjednice Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

Kao privremena mjera radi sprečavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprečavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, naređuje se i obezbjeđivanje redovnog odvijanja rada i pružanja usluga od strane pravnih lica čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, koji obavljaju poslove od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana.

U Kliničkom centru Crne Gore, opštim i specijalnim bolnicama, kao i ustanovama u Mreži zdravstvenog sistema potrebno je da se obezbijedi dostupnost specijalističkih pregleda za hitne pacijente na osnovu prijedloga izabranog doktora sa oznakom “hitno”.

Prethodno zakazani specijalistički pregledi biće obavljeni kada se steknu epidemiološki uslovi.

U Kliničkom centru Crne Gore, opštim i specijalnim bolnicama, kao i ustanovama u Mreži zdravstvenog sistema naređuje se da obezbijedi dostupnost specijalističkih pregleda za hitne pacijente na osnovu predloga izabranog doktora sa oznakom “hitno”.

Kliničkom centru Crne Gore da naređuje se da obezbijedi dostupnost svih medicinskih usluga u kontinuitetu za hemato-onkološke pacijente po utvrđenom rasporedu, te da odgodi sprovođenje programa skrininga raka debelog crijeva, raka dojke i raka grlića materice dok traju mjere, obustavi rad stomatoloških ordinacija, uz obavezu da se za hitne pacijente organizuje dežurstvo, obavežu svi domovi zdravlja da sprovode mjere koje će omogućiti racionalno i efikasno korišćenje ljudskih resursa u aktuelnim epidemiološkim uslovima.

Naređeno je da se obaveže Dom zdravlja Podgorica da u zdravstvenom objektu Tološi otvori punkt za pacijente sumnjive na infekciju virusom, te da se obezbijedi upućivanje i transport pacijenata na liječenje van Crne Gore, isključivo u slučajevima životne ugroženosti pacijenta.

– Omogućavanje apotekama da dostavljaju ljekove i medicinska sredstava na kućnu adresu građana kojima je kretanje ograničeno. Dostava se može vršiti za ljekove i medicinska sredstva koja ispunjavaju uslove za promet na malo i u o čemu je apoteka koja vrši dostavu dužna da vodi evidenciju u skladu sa odredbama Zakona o apotekarskoj djelatnosti – navodi se u novim mjerama Ministarstva zdravlja Crne Gore.