Šansa za najbolje – ERS zapošljava sedam pripravnika

Javni konkurs o prijemu sedam pripravnika sa VSS u MH „ERS“ Matično preduzeće a.d. Trebinje.

Šansu za prijem imaju  diplomirani elektro, mašinski i građevinski inženjeri, te ekonomisti.

Tekst konkursa:

pripravnici-konkurs