KOPRIVICA: U Trebinju smanjen broj korisnika jednokratne novčane pomoći

 Centar za socijalni rad u Trebinju ima oko 2.600 korisnika različitih prava i usluga, a ove godine bilježi smanjenje broja korisnika jednokratne novčane pomoći, rekao je direktor Centra Aleksandar Koprivica.


Koprivica je rekao Srni da je, uprkos smanjenju, najveći broj korisnika i dalje koristi jednokratnu novčanu pomoć, te naveo podatak da je ove godine podneseno 277 zahtjeva za dodjelu te vrste pomoći, a da je prošle godine bilo 326.

On je dodao da se za jednokratne novčane pomoći obraćaju uglavnom starija lica bez prihoda ili sa niskim penzijama, kao i radno sposobna lica koja se nađu u stanju socijalne potrebe usljed, najčešće, bolesti i velikih troškova liječenja.

Koprivica je naveo da je smanjen broj korisnika ove usluge u odnosu na prethodnu godinu rezultat poboljšane saradnje sa Mjesnim zajednicama i veće razmjene informacija.

On je dodao da u odnosu na druga prava imaju veći broj zahtjeva za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, ali da je to razumljivo, jer stariji ljudi u ukupnoj populaciji imaju veliki udio.

“Osobe koje ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica nisu nužno lica u stanju socijalne potrebe niti su lošeg materijalnog stanja, već je tu presudna funkcionalnost lica, koliko je lice sposobno/nesposobno”, objasnio je Koprivica.

Trebinjski Centar za socijalni rad je, prema riječima direktora, uveo nekoliko novina da bi unaprijedio položaj socijalno-ugroženih kategorija, a riječ je o tome da stručna lica budu u pripravnosti, edukacije u osnovnim školama o vršnjačkom nasilju, dok su trenutno u toku predavanja o bolesti zavisnosti.

“Centar je i ove godine uz pomoć donatora, porodice Galeb i grada Trebinja realizovao podjelu ogreva licima koja su u teškoj socio-ekonomskoj situaciji. Distribuiran je ogrev za 30 korisnika novčane pomoći i licima koja su u veoma nepovoljnom položaju usljed bolesti”, objasio je Koprivica.

On je dodao da je istovremeno korisnicima osnovnog prava na novčanu pomoć podijeljeno četredesetak prehrambeno-higijenskih paketa.

Centar za socijalni rad u Trebinju u prethodnom periodu bio partner je u nekoliko projekata, među kojima je nabavka plastenika za 25 socijalno-ugroženih porodica, kao i projekat koji promoviše nensilno ponašanje navijačkih grupa u okviru koga su obnovljena i renovirana dva igrališta, a održane su i radionice za navijače “Partizana” i “Zvezde”.

Cilj je bio da se podstaknu na smanjenje netrepeljivosti, ali i da se smanje svi oblici devijantnog ponašanja uspostavljanjem tolerancije.